073 / 573, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

073 / 573, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 15:54

073 / 573
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 155
Tillverkningsår: 1929


1929 Levererad till F5 märkning 073,573,5573,5-65
1929-08-02 Godkänd
? Till F3 märkning 3-42
1939-11-14 Kasserad.

Gångtid: 721,40

Använd som bombmål på F3.
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 073 / 573, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 05:52

Sk 6
073
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 155

Bild

F 5 formation 1929-07-23 med motor typ Mc nr 41649.
Numrerat 573 enligt TB nr T.465 daterad 1929-07-08.
Godkänt 1929-08-02
Verkstad 1929-09-25. Motorbyte: Inmonterat motor typ Mc nr 36101. Diverse justeringar.
Formation 1929-09-28
Verkstad 1929-10-31. Diverse justeringar bl a utbyte av sporre med gaffel och amortisör
Formation 1929-11-04
Verkstad 1930-02-22. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 37182. Diverse justeringar bl a utbyte av höger flygplanshjul samt vänster däck. Reparation av: longerongerna samt fanéret i stjärten
Formation 1930-03-03
Verkstad 1930-04-30. Översyn. Nedmontering av vingarna. Utbyte av bultarna i skevningsroderarmarna och höjdrodren samt utbyte av de yttre gångjärnen. Utbyte av amortisörerna, vänster flygplanshjul, bussningar i höger dito. Utbyte av 1 st sidoroderlina samt 1 st propeller.
Formation 1930-05-03
Verkstad 1930-06-14. Diverse justeringar bl a utbyte av vänster landningsställsben, främre distansaxel, höger flygplanhjul, vänster däck.
Formation 1930-06-16
Verkstad 1930-07-01. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 37245. Diverse justeringar bl a utbyte av sporrskopa. Reparation av vänster undre skevningsroder samt bensintank.
Formation 1930-07-04
Verkstad 1930-09-11. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc 180 nr 45276. Utbyte av: propeller, 4 st sidoroderlinor. Reparation av kylare, motorns täckplåtar samt diverse andra mindre reparationer m m.
Formation 1930-09-15

Haveri 1930-09-26 vid Råby
Total gångtid: 333.45 tim den 1/9 1930

Motor: Mc 180 nr 45276
Total gångtid: 167.50 tim den 1/9 1930

Besättningen ff löjtnant H Anderberg oskadad, mek korpral Carlsson tillfogades mindre skrubbsår.
Skador fpl: Flygkroppen bruten i höjd med bakre sittrummet. Spryglarna å övervingarna intryckta.

Ur protokoll:

Vid rekognoscering av det fält å vilket flygplan n:r 573 havererat konstaterades, att fältet var 325 m. i startriktning och begränsades av ett lågt taggtrådsstängsel.
Markens beskaffenhet var fast.
Vid tillfället rådde vindstilla eller ytterligt svag vind.
Undertecknade hav icke kunnat finna annan förklaring till haveriet än, att antingen motorn arbetat mindre tillfredsställande, vilket föraren dock icke anser, eller att vinden vid starttillfället något svängt, så att starten skett i svag medvind.

Ljungbyhed den 2. oktober 1930.
M. Bång Kapten.
Clas Sparre
Flygingenjör.

Löjtnanten Anderberg anförde i huvudsak följande:
att han efter landning å ett fält, beläget c:a 400 m. sydost fält n:r 1, gjort anmälan för där varande kontrollant, Löjtnant Gislander, och därefter begivit sig tillbaka till sitt flygplan och gjort sig klar för att starta. Anderberg hade ställt upp flygplanet i ett hörn av fältet och valt startriktningen mot diagonalt motsatta hörnet. När halva startsträckan passerats, hade Anderberg tagit upp flygplanet, varvid hjulen lyfte från marken men stjärten åkt ned och sporren släpat i marken. Anderberg förde ånuo fram spaken, och när han närmat sig ett stängsel, utgörande fältets begränsning i denna riktning, hade han ånyo tagit upp flygplanet. Vid passerandet av stängslet kände Anderberg ett ryck i flygplanet. Flygplanet fortsatte nu mot en stensatt dikeskant, som hjulen gingo klara för, men stjärten slog mot kanten av diket. Detta inträffade även, när nästa hinder – en c:a 30 cm. hög stengärdesgård – passerades, och när flygplanet fortfarande ej visade någon tendens att stiga, drog Anderberg av motorn och landande, varvid flygplanet omedelbart slog över.
Anderberg meddelade, att han före starten vid bedömandet av möjligheterna att komma upp från fältet ansåg sig ha god startmöjlighet.

Löjtnant Gislander anförde:
att när halva startsträckan tillryggalagts hade Anderberg tagit upp flygplanet, varvid stjärten gått ned och släpat mot marken. Stjärten hade åter tagits upp i flygläge och kom ned igen, utan att flygplanet steg. Detta upprepades två gånger, varefter Gislander såg flygplanet slå över.
Den av Anderberg valda startsträckan uppmättes av Löjtnant Gislander till 325 m.

Uppläst och vidkänt
F. Gislander
Löjtnant.
H. Anderberg
Löjtnant.

Löjtnanten Söderberg och Ekman anförde i huvudsak följande:
Vid undersökning verkställd å haveriplatsen har följande framkommit:
av flygplanets spår på marken framgår, att sporren släpat i marken ett 10-tal meter mitt på fältet,
att ett i bortre hörnet av fältet befintligt trådstängsel slitits av och
att sporren ånyo slagit i stensättningen av ett dike samt
att därefter c:a 75 m. längre bort stjärten slagit emot en c:a 30 cm. hög stengärdesgård. Vid sistnämnda stöt har tydligen flygkroppen brutits av i höjd med bakre sittrummet. Flygplanet blev vid nedslaget stående på nosen och med övervingarna stödda mot marken. Det bräckta stjärtpartiet bröts daärvid av fullständigt.
Marken på startfältet var fast och jämn.
Vindstyrka c:a 2 m/sek.
Start skedde i 90° vinkel mot vinden.
Uppläst och vidkänt
Nils Söderberg
Löjtnant.
Erik Ekman
Löjtnant.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Den uppbromsning som uppstått genom förarens något för tidiga försök att få upp planet synes ha varit tillräcklig för att minska de eljest tillfredsställande startmöjligheterna.
Bidragande orsak synes dock vara flygplanets dåliga start- och stigegenskaper.

Rinkaby den 27/9 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
L.G. Hägglöf
Protokollförare

Till CFM 1930-09-26. Planet översänt till CFM för reparation efter skada
Flygplanet fullständigt ommonterat. Ny motor 160 hk Mc nr 40625 inmonterad samt ny propeller monterad.
Till F 5 1931-09-26

Haveri 1931-10-22. Kollision med annat flygplan på marken. Skada: Propellern.

Verkstad 1931-10-26. Motorbyte: Inmontering av motor typ Mc nr 46344. Utbyte av motorfundament m m.
Formation 1931-10-29
F 5 formation Västerås 1931-11-02. F 5 skolavdelning förlag till Västerås under tiden 1/11 – 15/12 1931.

Numrerat 5573 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18

F 5 verkstad 1932-01-18. Utbyte av propeller, sporre och sporrskopa. Reparation av framkantfanéret å vänster undervinge samt riktning av vänster skevningsroders bakkant m.m.
Formation 1932-02-02.
Verkstad 1932-03-30. Planet skadat vid landning.
Formation 1932-04-02.
Verkstad 1932-04-20. Motorbyte. Motor typ Mc nr 46375 inmonterad.
Formation 1932-04-28.
Överlämnat till F 3 1932-05-06 som lån
Förråd 1932-05-10
Till CFM 1932-05-17. Diverse smärre justeringar.
Formation 1932-06-01
Förråd 1932-07-07
Till CFM 1932-09-21. Å verkstad för inmontering av motor typ SP

Ombyggt till Sk 6A. Motor typ SP nr 11289 inmonterad.

F 5 formation 1932-12-02.
Verkstad 1933-09-08. Motorbyte och översyn. Motor typ SP nr 11061 inmonterad.
Formation 1933-09-21.

Nödlandning 1933-11-08
Motor: SP nr 11061
Ff aspirant Svensson oskadad
Orsak till nödlandning: Nedgång i varv.

Verkstad 1934-01-17. Liten fplöversyn och motorbyte. Planet nedmonterat. Motorn urmonterad.
Förråd 1934-02-07.
Verkstad 1934-09-04. Uppmontering. Motor typ SP nr 11247 inmonterad.
Formation 1934-09-12.
Verkstad 1935-01-24. Motorbyte. Motor typ SP nr 11330 inmonterad.
Formation 1935-01-29.
Verkstad 1935-02-13. Nedmontering.
Förråd 1935-02-15.

Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
(Märkning 5-65)
Registreringsnummer 573 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Motor nr 11330 urmonterad 1937-08-24.
Överlämnat till CVM 1937-08-25; liten översyn, motorbyte. Motor typ SP nr 11289 inmonterad. Fpl ommålat och märkt enligt ritning nr ZD 4070
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Överlämnat till F 3 1938-04-22
Märkning 3-42
Förråd 1938-04-22
Formation 1938-05-11
Förråd 1938-11-29
Till CVM 1939-01-20 för översyn motorn
F 3 förråd 1939-01-25
Formation 1939-01-28
F 3 förråd (Karlsborg) 1939-02-15
Formation 1939-05-12. Motorbyte, motor typ SP nr 11263 inmonterad
F 3 förråd 1939-05-12
Kasserat 1939-11-14 med motor typ SP nr 11263
Fpl med motor till F 6 för instruktionsändamål enl Mi 116:2 daterad 1940-01-16
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst