Sk 11A nr 6513, 513

I tjänst 1932-1957
Antal i Flygvapnet: 15 st Sk 11, 21 st Sk 11A,

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 11A nr 6513, 513

Inläggav Leif Fredin » 22 jun 2014, 11:31

Sk 11A
Typ: de Havilland D.H.82A Tiger Moth
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning
Tillverkningsnummer: 45

Levererat till Stabens flygavdelning 1935-06 med motor typ Gp M nr 5856
Numrerat 6513
Godkänt 1935-06-14

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 6-22
Registreringsnummer 513 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Nordiska Flygtävlingen 1936-05-22 till -23 Tävlingsnummer 33, förare fanjunkare F.J. Vogeler

Haveri 1937-05-31
Motor: Gp M nr 5857
Ff sergeant Schenning oskadad
Orsak till haveri: Flygplanet framfört med för låg fart i samband med landning.
Skador flygplan: Större skador å motorfundament, kroppssidorna, båda undervingarna och samtliga motorplåtar. Mindre skador å landningsställ och framsits. Större skador å propeller. Upphängningsbeslagen för motorn söndrade.
Skador motor: Motorns inre skador ha ej kunnat fastställas.
Beräknad reparationskostnad 6.000:- kr

Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Haveri 1938-04-13
Motor: Gp M nr 5858
Ff löjtnant Axelsson oskadad
Orsak till haveri: Kraftigt vindkast under utrullning efter landning.
Skador flygplan: Större skador å kropp, sidoroder och bränsletank.
Skador motor: Större skador å propeller.
Beräknad reparationskostnad 3100:- kr

Överlämnat till F 8 1938-10-06 med motor typ GpM nr 5857
Verkstad 1939-01-13
Formation 1939-01-20
Verkstad 1939-03-10
Formation 1939-03-28
Verkstad 1939-06-21
Formation 1939-06-23

Haveri 1939-11-20 vid F 8, Barkarby. Märkning 8-83
Total gångtid: 863 tim
Motor: GpM nr 5857
Total gångtid: 988 tim
Ff general Arthur Örnberg oskadad
Orsak till haveri: Kollision på marken mellan fpl nr 513 och 812.
Skador flygplan: Större skada på vänster främre stötta i landningsstället.
Beräknad reparationskostnad:50:- kr

Ur protokoll:
Rapport till C F 8 depå

Härmed får jag anmäla att vid körning på marken, sedan motorn frånslagits, fpl typ Sk 11A nr 83, denna dag kolliderat med fpl, typ P 1 nr 92, uppställt å uppställningsplatsen.
Händelseförloppet var följande:
Efter landning å Barkarby flygfälts västra del kördes fpl på marken mot uppställningsplats vid Hangar I.

På grund av nedförslutningen och det korta avståndet från den punkt där motorn couperades till fpl 92, kunde fpl 82 ej hejdas utan körde på fpl 92 från vänster.

Barkarby den 20/11 1939
Arthur Örnberg
Generalmajor

Vpl 4338 45/39 Jansson anförde i huvudsak följande:
att han var 1 mek. på fpl 83
att han under landningen var sysselsatt med iordningsställande av verktygsväska i hangaren
att han när fpl kördes mot uppställningsplatsen skyndade dit
att han ej hann fram förrän kollisionen var ett faktum.

Uppläst och vidkänt:
E. Jansson
Vpl 4338 45/39

Vpl 467 45/39 Holmberg anförde i huvudsak följande:
att han höll på med arbete på fpl 92 typ P 1
att han mötte fpl 8-83
att han därefter uppehöll sig vid fpl:s vänstra vinge
att han ej erhöll något tecken av föraren
att han var av den uppfattningen att föraren ämnade passera till höger om fpl 92 (se skiss bil. nr 2)
att han, när föraren svängde åt vänster, ej hann hjälpa till genom att hålla emot i vingen enär det hela gick så snabbt och fpl 83 var för nära fpl 92.

Uppläst och vidkänt:
K. Holmberg
Vpl 467 45/39

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Orsaken till haveriet synes var felbedömning samt för sen kupéring i samband med markens lutning å parkeringsplatsen.

Barkarby den 5/12 1939
M. Bång
Tjf chef F 8 depå.


Verkstad 1940-01-13; reparation
Formation 1940-01-26
Till CVM 1940-07-22; liten översyn. Motor typ GpM nr 5858 inmonterad
F 8 formation 1940-09-16
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 8-64
Verkstad 1941-03-29; reparation
Överlämnat till F 1 1941-04-02
Uthyrd 1943.06-11, till KSAK förfogande vid Ålleberg den 12/6 – 12/7
Återlämnat till F 1 1943-08-17. Uttagen flygtid 74.35 tim á 24:- kr/tim (c:a 1.766 kr)

Haveri 1946-05-30. Märkning 1-83
Motor: GpM nr 8412
Ff fänrik Carlström oskadad
Orsak till haveri: Vingglidning i landning.
Skador flygplan: Motorplåtar deformerade, stöttor knäckta, landstället deformerat, nosspryglar brutna.
Skador motor: Propellerbladen avbrutna, täckkåpan för propellernavet deformerad.
Beräknad reparationskostnad 2.700:- kr

Kasserat 1946-08-23. Gångtid 1763.25 tim. Antal flygningar 7869 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Sk 11, De Havilland DH 82A Tiger Moth

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst