Sk 11 nr 5596, 596

I tjänst 1932-1957
Antal i Flygvapnet: 15 st Sk 11, 21 st Sk 11A,

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 11 nr 5596, 596

Inläggav Leif Fredin » 22 jun 2014, 06:37

Sk 11
Typ: de Havilland D.H.82 Tiger Moth
Tillverkare: The de Havilland Aircraft Co Ltd, Hatfield, England
Tillverkningsnummer: 3141

F 5 verkstad 1932-10-13. Motor typ Gp III nr 3528.
Numrerat 5596
Formation 1932-10-15.
Godkänt 1932-10-25
Verkstad 1933-01-27. Fpl skadat vid hård landning. Utbyte av vänster undre vingfästbeslag, vänster hjul, gummislangen i höger hjul samt avgasröret.
Formation 1933-02-11.
Verkstad 1933-04-01. Översyn och motorbyte. Motor typ GpIII nr 3524 inmonterad.
Formation 1933-04-13.
Verkstad 1933-07-14. Översyn samt motorbyte. Motor typ GpIII nr 3436 inmonterad.
Formation 1933-07-22.
Verkstad 1933-07-28. Motorbyte. Motor typ GpIII nr 3436 inmonterad.
Formation 1933-08-11.
Verkstad 1933-09-28. Landningsstället har varit nedmonterat. Avgasröret reparerat.
Formation 1933-09-29.
Verkstad 1934-02-01. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ GpIII nr 3421 inmonterad.
Formation 1934-02-27.
Verkstad 1934-03-21. Åskådningsmateriel för instruktörskursen.
Formation 1934-04-16.

Haveri 1934-05-08.

Verkstad 1934-05-08. Landningsställ: Nedmonterat. Utbyte av 2 st beslag för V-stöta med bultar och låsbrick-or, 2 st bultar till fräre stöttans nedre del, 2 st halvaxlar, 2 st bussningar till länkar å fjädrande ben, 2 st läder-skydd å fjädrande ben, bussning och bult till sporrfjädern. Reparation av luftutsläpp. Motor: Utbyte av propeller. Reparation av främre samt undre motorplåt, skyddsplåt för oljetank, avgasrör, gummiförbindningar och mäs-singsduk.
Formation 1934-05-18.
Verkstad 1934-07-19. Utbyte av stabilisator, sidoroder. Justering av höjdroder.
Formation 1934-07-25.
Verkstad 1934-08-08. Utbyte av höjdroder. Kontroll av landningsställ. Utbyte av båda fjädrande ben med sam-liga bultar.
Formation 1934-08-10.
Verkstad 1934-09-11. Motorbyte. Motor typ GpIII nr 3424 inmonterad.
Formation 1934-09-14.

Haveri 1934-12-15
Motor: Gp III nr 3424
Ff kapten Söderberg oskadad
Orsak till haveri: Haveri vid start. Felbedömning.
Skador flygplan: Vänster undervinge kassabel, större skador å höger övervinge, mindre skador å höger under-vinge samt landningsställ. Diverse täckplåtar skadade. Propellern splittrad.
Beräknad reparationskostnad 2.500:- kr

Verkstad 1934-12-15. Stor fplöversyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3424 inmonterad.
Formation 1935-08-13.
Verkstad 1936-06-08. Liten översyn och motorbyte. Motor typ GpIII nr 3378 inmonterad.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-15
Registreringsnummer 596 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-06-19
Verkstad 1936-10-14. Liten översyn och motorbyte. Motor typ GpIII nr 3524 inmonterad
Formation 1936-10-26

Haveri 1937-04-02 vid Ljungbyhed
Total flygtid: 1252 tim.
Motor: Gp III nr 3524
Total gångtid: 1202 tim.
Ff kadett E Lennart Nilsson oskadad
Orsak till haveri: Byig vind i förening med olämplig manöver för hävande av studs vid landning.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Främre cylindern skadad samt diverse smärre skador.
Beräknad reparationskostnad fpl 10.000:- kr, motor 1.000:- kr. Summa 11.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri i samband med landning i grupp den 2/4 1937 kl 10,20. Kadett E. L. Nilsson.


Löjtnant Falk anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som lärare i flygtjänst vid kadettskola 3. avd;
att flygövningarna den 2/4 bl a omfattade divflygning med fpl typ Sk 9/11, varvid landningen skulle ske grpvis;
att vid 3. grp:s landning, som ansattes normalt, fpl nr 3 – förare kadett E.L. Nilsson – fick en studs till omkring 1½ - 2 m höjd och samtidigt svängde åt höger mot fpl nr 2 i samma grp;
att föraren parerade studsen och undvek kollision genom att ”draga på” motor och på mycket låg höjd svängde över fpl nr 2;
att högra vingspetsen därunder tog i marken och haveriet inträffade;
att vindstyrkan, som enligt dagens väderleksrapport var 27 – 35 km/tim (<10 m/sek), för tillfället något mojnat;
att flygning med fpl typ Sk 9/11 utan haveri tidigare under vintern ägt rum med 3. avd, då vinden varit starkare och mera byig än vad som var fallet 2/4 på förmiddagen.

Uppläst och vidkänt:
Gregor Falk
Löjtnant.

Sergeant Lundgren anförde i huvudsak följande:
att han vid haveritillfället tjänstgjorde som övningsledare och därvid uppehöll sig vid landningsmärket;
att vinden var hård och byig;
att den grp, kadett Nilsson tillhörde, ansatte en normal landning;
att fpl nr 3, som fördes av kadett Nilsson, därvid erhöll ett vindkast, varvid fpl gick över på höger vinge i riktning mot fpl nr 2 i grp:en;
att kadett Nilsson drog på motor, varvid fpl lyfte över plan nr 2 för att därefter omkring 25 m bakom landningsmärket gå i marken med högra vingen före;
att flygning med samma fpltyp under utbildningen vid kadettskolan tidigare utförts utan haverier under svårare vindförhållanden än de vid haveritillfället rådanden

Uppläst och vidkänt:
Nils Lundgren
Sergeant

Kadett E.L. Nilsson anförde i huvudsak följande:
att han den 2/4 1937 havererat med fpl 596 vid landning;
att han hade plats nr 3 i grupp nr 3;
att grp:s landning ansattes normalt;
att fpl vid landningen fick en studs, varefter vinden lyfte vänster vinge och kastade åt höger;
att han med rodren följde med i svängen och förde fram gasreglaget;
att han – för satt fpl skulle få högre fart – först tänkte föra fram handspaken;
att han då varseblev fpl nr 2 i grp;
att han för att undvika kollission med detta, genom att hålla handspaken bakåt, sökte ”stalla” över detsamma;
att han, när detta lyckats, förde fram handspaken för att fpl skulle få högre fart;
att fpl vek sig över höger vinge samt tog mark med nosen och höger undervinge först;
att han kupérade motorn.

Uppläst och vidkänt:
Lennart Nilsson
Kadett.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Den primära anledningen till haveriet synes hava varit, att fpl vid landning i rel hård vind (c:a 10 m/sek) fått en studs och att det under denna sannolikt träffats av ett vindkast från vänster.
Förarens åtgärd för att häva studsen mm synes hava varit mindre lämpliga. Roderrörelserna borde i första hand hava gått ut på att stoppa rörelsen åt höger genom att ansätta kraftigt vänster sidoroder och giva erforderlig gas samt att ”möta” studsen med höjdroderutslag till dess fpl började sjunka igenom.
Sedan föraren för att undvika kollision dragit upp fpl över fpl nr 2, fanns det sannolikt ingen möjlighet att undvika vikning med åtföljande haveri.
Med hänsyn till vid tillfället rådande väderleksförhållande synes föraren dock knappast böra göras ansvarig för haveriet.
Samtidigt får jag framhålla följande:
Jag uppehöll mig vid landningsmärket från flygningens början 2/4 omkring kl 9,00 till dess att den div, det havererade fpl tillhörde, startat omkring kl 10,00.
Jag bedömde vindens styrka, då div skulle starta, vara ungefär densamma som tidigare under fm, d v s omkring 10 m/sek.
Med hänsyn
dels till egen erfarenhet av fpltypen (c:a 100 flygtimmar),
dels till att eleverna tidigare visat sig kunna behärska fpl typ Sk 9/11 vid starkare vind än vad som vid tillfället rådde, ansåg jag att flygningen kunde fortsätta utan större risk för haveri, därest fpl behandlades på riktigt sätt i landningen.
Med anledning av vad som ovan framförts och det förhållandet, att varje tillfälle till flygning ur utbildningssynpunkt måste tillvaratagas, då antalet planlagda ”programtimmar” i ämnet flygtjänst på grund av otjänlig väderlek under den gångna vintern nedgått med ungefär hälften, samt att eleverna i regel kunna beredas tillfälle att flyga endast en gång i veckan, beordrade jag att flygningen skulle genomföras enligt plan, trots den rel hårda vinden.

Ljungbyhed den 5/5 1937
Birger Schyberg
Förhörsledare
K. Lindahl
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av den byiga vinden i förening med olämplig manöver för hävande av studs vid landning.
Vare sig föraren eller någon annan kan emellertid göras ansvarig för haveriet.
Utredning vid krigsrätt erfordras icke.
Fpl föreslås till kassation.

Ljungbyhed den 14/4 1937
Åge Lundström
Flottiljchef

Verkstad 1937-04-02.
Kasserat 1937-05-11. Gångtid 1250.05 tim. Antal flygningar 5304 st.

Senast redigerad 2014-12-04
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Sk 11, De Havilland DH 82A Tiger Moth

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron