Sk 11 nr 5563, 563

I tjänst 1932-1957
Antal i Flygvapnet: 15 st Sk 11, 21 st Sk 11A,

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 11 nr 5563, 563

Inläggav Leif Fredin » 18 jun 2014, 13:59

Sk 11
Typ: de Havilland D.H.82 Tiger Moth
Tillverkare: The de Havilland Aircraft Co Ltd, Hatfield, England
Tillverkningsnummer: 3108

F 5 verkstad 1932-04-15. Planet uppmonterat. Motor typ Gp III nr 3378.
Numrerat 5563
Formation 1932-04-22.
Godkänt 1932-04-29

Haveri 1932-07-28. Planet skadat vid rundslagning efter start av motor.

Bild

Verkstad 1932-07-28. Motorbyte. Motor typ Gp III nr 3423 inmonterad. Vingställ komplett från 5568 monterat.
Formation 1932-08-03.
Verkstad 1932-08-30. Motorbyte. Motor typ Gp III nr 3436 inmonterad.
Formation 1932-09-01.
Till CFV 1932-10-18 för montering av sjölandningsställ samt reparation av propeller.
Formation 1932-10-21.
Verkstad 1932-11-30.
Formation 1932-12-02.
Verkstad 1932-12-15. Motorbyte. Motor typ Gp III nr 3423 inmonterad
Formation 1933-01-09.
Överlämnat till Stabens flygavdelning 1933-02-02 som lån.
Återlämnat till F 5 1933-04-01
Verkstad 1933-06-01. Översyn.
Formation 1933-06-15.
Verkstad 1933-08-10. Motorbyte samt liten översyn. Motor typ Gp III nr 3421 inmonterad.
Formation 1933-08-19.
Verkstad 1933-08-25. Sidoroder samt fena skadade vid kollision. Utbyte av fena och sidoroder.
Formation 1933-08-28.
Verkstad 1933-09-23. Landningsstället har varit nedmonterat för besiktning. Utbyte av 1 st bult. Sporren utbytt m.m.
Formation 1933-09-26.
Verkstad 1933-12-11. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3525 inmonterad.
Formation 1934-01-12.
Verkstad 1934-07-03. Stor fplöversyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3421 inmonterad.
Formation 1934-12-18.

Haveritillbud 1934-12-18.

Verkstad 1934-12-18. Undersökning. Landningsställ: Utbyte av höger fjädrande ben, V-stötta och propeller. Reparation av bottenplåt.
Formation 1935-01-10.
Verkstad 1935-08-09. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3423 inmonterad.
Formation 1935-08-25.

1936-01. Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-6
Registreringsnummer 563 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Verkstad 1936-03-19. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3435 inmonterad
Formation 1936-05-09

Haveri 1936-07-08
Motor: Gp III nr 3445
Ff löjtnant Lothigius
Orsak till haveri: Felbedömning. Rundslagning.
Skador flygplan: Vingställ, baldakin och motorfundament kassabla, smärre deformationer i kroppen. Propellern splittrad.
Skador motor: Diverse skador. Vevaxeln kassabel.
Beräknad reparationskostnad 8.000:- kr

F 5 verkstad 1936-07-08

Till CVM 1937-04-28. Avsänt per järnväg. Stor översyn och motorbyte. Reparation efter haveri. Motor typ Gp III nr 3279 inmonterad
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
F 5 formation 1937-10-18
Verkstad 1938-11-01. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Gp III nr 3528 inmonterad
Formation 1938-11-19

Haveri 1939-03-23 vid Kvidinge. Reparationer i Kvidinge: Montering av undervinge.
Provflygning 1939-03-23

Haveri 1939-03-31. Mindre skador å vänster kroppssida, landningsstället skadat.

F 5 verkstad 1939-03-31; reparation efter haveri.
Formation 1939-04-28
Överlämnat till F 6 1939-06-29
Formation 1939-06-30
Märkning 6-91

Bild
Foto via Lars Lundin

Verkstad 1940-07-12 för ommålning och märkning
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Formation 1940-07-27
Märkning 6-47 (1940-10)

Bild

Märkning 6-30 1941-05
Till CVM 1941-10-02; liten översyn
F 6 formation 1941-12 med motor typ Gp III nr 3528

Haveri 1941-12-16
Motor: Gp III nr 3528
Ff vpl Borg oskadad
Orsak till haveri: För hög sättning vid landning.
Skador flygplan: Spant vid främre vingrör knäckt.

Haveri 1942-11-11 vid F 6, Karlsborg. Märkning 6-03, tillhörde 3. div/F6
Motor typ Gp III nr 3528
Orsak till haveri: Fpl påkört av annat fpl på marken ( B 5 nr 7097)
Skador flygplan: Höger vinge skadad. Motorfundament och motorinklädnaden deformerat.
Skador motor: Motor och propeller spolierade.

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kollision mellan fpl 37 (B 5) och 03 (Sk 11).

Vpl ff 6511-45-41 Jansson anförde i huvudsak följande:
att han landade som 3:a i grp
att han utförde körning på marken enl. bif skiss.
att han vid starten obs att ett fpl typ Fokker och typ Sk 11 stodo parkerade omedelbart väster hamgarplatta vid 3. div.
att han vid punkt A. gjorde en kontrollsväng åt vänster för att kontrollera att fältet var fritt.
att han tidigare sett att fpl typ Fokker körde ut från parkeringsplatsen till märket, med hade ej obs att Sk 11 stod kvar
att han ej kunde förklara varför han ej sett Sk 11 med annat än, att framförvarande fpl i grp skymt detta fpl, samt att han var övertygas om när han såg Fokkern köra ut till start att även Sk 11 var utkörd till start enär han visste att denna stod upptagen på flygprogrammet.

Uppläst och vidkänt:
Göte Jansson
vpl ff

Bild

Vittnet fänrik Alm anförde i huvudsak följande:
att han delvis åsett fpl körning på marken, som trafikledare vid märket
att Fokker och Sk 11 voro olämpligt parkerade och försvårade i hög grad inkörning av fpl.
att körning på marken hade utförts normalt och takten angavs av grpch löjtnant Jung
att han ansåg vårdslöshet ej föreligga och betraktar det som en olyckshändelse med hänsyn till fpl parkering

Uppläst och vidkänt:
Sven Alm
Fänrik

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Karlsborg den 18/11 1942
E Kjellgren
Förhörsledare
Gunnar Eckard
Protokollförare

Depåchefens yttrande och beslut:
Materielen iståndsättes genom tygofficerens försorg.
Kronan vidkännes kostnaden.

Karlsborg den 24/11 1942.
G. Hård
Depåchef
/Nils Kähr.

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Märkning 6-9

Haveri 1947-07-23 vid F 6
Motorstörning vid bogsering av Se 103 nr 8202

Bild
Foto via Knut Hansen

Verkstad för haverireparation. Påbörjad 1947-08-25, klar 1948-03-31
Till F 7 1953-10-29 för förrådsförvaring
Åter till F 6 1954-05-20
Till F 7 förråd 195410
Åter till F 6 1955-05-12
Överlämnat till F 1 1956-12-05 som lån
Återlämnat till F 6 1957-05-12
Till F 1 1956-06-21 som lån
Återlämnat till F 6 1956-12-05
Till Värmlands flygklubb 1957-05-24 som lån
Överlämnat till KSAK utan kostnad enl UHC M 568:5 av 1958-05-17. Motor GpM nr 8422

Civilregistrerat SE-CGG
Senast redigerad av Leif Fredin 18 jun 2016, 13:57, redigerad totalt 1 gång.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: Sk 11 nr 5563, 563

Inläggav Bengt Ekbladh » 04 maj 2016, 16:10

Sk 11 nr 5563, 563

I Kontakt 84 sid 10 finns en bild på 5563 med monterade flottörer.

Bildtexten säger::
>>Vår första DH 82 Sk11 nr 563 försedd med flottörer (Sk 11H ) vid Hässlö hösten 1932. Planet är helt silverfärgat och försett med två svarta band runt bakkroppen, och dito vinklar på översidan av övervingarna.>>

Leif har ju noterat::
>>Till CFV 1932-10-18 för montering av sjölandningsställ samt reparation av propeller. >>
..Men det var tydligen ett ganska tillfälligt prov.
Finns andra exempel tro?
Var beteckningen Sk 11H officiell ?, och finns fler exempel på andra Sk 11 med samma utrustning, om än enbart tillfälligt?
Bengt Ekbladh
 

Re: Sk 11 nr 5563, 563

Inläggav Leif Fredin » 04 maj 2016, 17:01

Leif har ju noterat::
>>Till CFV 1932-10-18 för montering av sjölandningsställ samt reparation av propeller. >>
..Men det var tydligen ett ganska tillfälligt prov.
Finns andra exempel tro?
Var beteckningen Sk 11H officiell ?, och finns fler exempel på andra Sk 11 med samma utrustning, om än enbart tillfälligt?[/quote]

Skriver man in "sjölandningsställ" i sökrutan längst upp till höger så blir det 8 träffar och bland dem Sk 11 nr 5563, 5567, 5568, 5591 och 5592.

I typbeteckningslistan från Flygstyrelsen (DNr 277 daterad 31 maj 1928) står det "För att i skrivelser, rapporter etc. särskilt framhålla, när ett flygplan ör försett med flottörlandningsställ eller hjullandningsställ. tillägges efter typbeteckningen resp. H. eller L. (t.ex. Sk 4H och Sk 4L).

Vilka Sk 11 som hade flottörställ har besvarats tidigare 2008, man finner detta om "flottörställ" skrivs in i sökrutan.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: Sk 11 nr 5563, 563

Inläggav Bengt Ekbladh » 04 maj 2016, 17:40

Tack Leif för info
Bengt Ekbladh
 

Re: Sk 11 nr 5563, 563

Inläggav Bengt Ekbladh » 29 jun 2019, 16:59

Sk 11 nr 5563, 563

En till bild av Haveriet 1947-07-23 vid F 6
Motorstörning vid bogsering av Se 103 nr 8202
https://digitaltmuseum.se/021017766968/ ... ia?slide=0

Bogserplanet efter nödlandning bland småbjörkarna och stängslet vid dåvarande underofficersbostaden nära Åsen F6.

Jämför bilden som Leif gav....samma tillfälle.

Efter rep. och omflyttningar senare överlämnat till KSAK som SE-CGG
...
Vill du se Sk 11-563 Hel ! som F6-9 kollar du Försidan i Kontakt 84...
Bengt Ekbladh
 


Återgå till Sk 11, De Havilland DH 82A Tiger Moth

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst