TP 10 916

I tjänst 1942-1943
Antal i Flygvapnet: 1 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

TP 10 916

Inläggav Bengt Ekbladh » 30 apr 2015, 17:10

TP 10 916
Typ: Fokker F.VIII
c/n: 5044
Tillverkad år 1928
Ex. reg.
Registrerad , SE-AEB ,1934-10-15 AB Aerotransport, Stockholm "Jämtland" (118).( inköptes i oktober 1934 begagnat av AB Aerotransport (ABA), och hade tidigare gjort tjänst i det holländska flygbolaget KLM som PH-AEG)
Anv. på linjen Malmö-Göteborg, senare rundflygningsplan Bromma.
Eo 1936-02-27 Uthyrt till Aero OY för linjen Helsinki-Tallin på skidor, åter 1936-03-05 (ff Leppänen)
Eo 1939-09-04 Inmönstrat av FV (F1), åter 39-10-05 (kronmärkt)
Avreg 1942-08-26 Sålt till FV som Tp10 nr 916, F 11, kamouflerat, avfört 1943-09-30, skrotat pga dåligt skick.

Motor: 2 st P & W Wasp T1
Besättning: 2 + 14 passagerare
Längd: 16,75 m
Spännvidd: 23,00 m
Höjd: 4,20 m
Max startvikt: 5 700 kg
Toppfart: 200 km/h
Beväpning: -

http://www.pennanochsvardet.se/militarh ... -1942-1943

Säger:
Detta flygplan inköptes i oktober 1934 begagnat av AB Aerotransport (ABA), och hade tidigare gjort tjänst i det holländska flygbolaget KLM som PH-AEG. Det upptogs i det svenska luftfartsregistret som SE-AEB den 15 oktober 1934 och gavs i ABA namnet "Jämtland". I huvudsak användes det på linjen Göteborg-Malmö, för att därefter brukas för s.k. rundflygning. Flygplanet var utrustat med två motorer av typen Pratt & Whitney Wasp T1 D1 på vardera 750 hk.
I och med krigsutbrottet i september 1939 meddelades att flygplanet genom inhyrning, tillsammans med tre andra flygplan tillhörande ABA, skulle tillställas 1. transportdivisionen vilken sorterade under chefen för 1. flygeskadern. SE-AEB överlämnades till flygvapnet redan den 4 september 1939 men då 1. transportdivisionen efter hastigt beslut kom att upplösas, till följd av en ny organisationsplan, återlämnades flygplanet till ABA efter blott ett par veckor.
Emellertid skulle SE-AEB i augusti 1942 komma att försäljas till flygvapnet, varför det avfördes ur civilregistret den 26 augusti detta år. Flygplanet fick i flygvapnet beteckningen Tp 10 med registreringsnummer 916. Det kan noteras att beteckningen Trp 9 hösten 1939 föreslogs för detta flygplan i enlighet med vad som nämnts ovan.
Ursprungligen var det tänkt att Tp 10 skulle tillföras F 9 Säve, men flygplanet kom i stället att tillföras F 11 i Nyköping. Tyvärr visade det sig att flygplanet var i relativt dålig kondition rent strukturellt, varför det endast var i tjänst lite mer än ett år.
I oktober 1943 överfördes det till Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV) för tänkt reparation, men på grund av brist på reservdelar kom det i stället att avföras och slutligen skrotas. En del av kabininredningen togs dock tillvara och installerades i flygplan Tp 9. Flygplanskrovet eldades slutligen upp våren 1944. Som transportflygplan var Tp 10 således en kortvarig företeelse i flygvapnets historia.

Se även: SE-AEB

viewtopic.php?f=9&p=37139&sid=90362f2c6e22f663e2dc0500869d4c38#p37139

https://www.bing.com/images/search?view ... vt=2&sim=1

Bilden finns på Karlsborgs fästningsmuseum
Bildtexten säger""Flygplan Fokker "Ulrik"

Finns någon kommentar till namnet Ulrik?
Senast redigerad av Bengt Ekbladh 20 dec 2019, 19:12, redigerad totalt 1 gång.
Bengt Ekbladh
 

Re: TP 10, 916

Inläggav Bengt Ekbladh » 30 apr 2015, 19:27

TP 10 , 916
Hittade lite anteckningar om 916

1943-01-14...brev (från ?) till F11
TP 10 tillåten ggtid till LF och SM ...400 timmar
…...... tillåten ggtid till SF 1200 timmar.

1943-10-07 ...TP 10, 916 skall sändas från F8 till F11.
Har rötskador i vingarna ::skall förvaras på F11 i avvaktan på reparation...
Eventuell kassering kanske övervägs.

Kasseringen ( avföringen ! ) sägs ju skett 1943-09-30....

””eldades slutligen upp våren 1944””. ...i Västerås eller Nyköping frågas?
Någon bild?
Bengt Ekbladh
 

Re: TP 10 916

Inläggav Leif Fredin » 01 maj 2015, 10:32

916
Tp 10
Typ: Fokker F.VIII
Tillverkare: Nederlandse Vliegtuigenfabriek, Nederländerna
Tillverkningsnummer: 5044

Ex SE-AEB

Gångtid innan FV 5353 timmar

Beställning enligt skr Mi 136:72 daterad 1942-08-05
1 st Fokker F.VIII/2m (SE-AEB)
2 st beg P&W Wasp T1D1
2 st beg prop Hamilton Controllable 2-blad
etc
Summa 30.044:- kr

Levererat till F 11 1942-08-07
Överlämnat till F 9 1942-08-10 som lån
Godkänt 1942-08-26

”Fpl typ Fokker F VIII civila registrering är numera ogiltig. Fpl måste därför omedelbart märkas med FV kronmärken samt flj. nr. invid kroppens kronmärke.”
(enligt skr daterad 1942-08-31)

Återlämnat till F 11 1942-09-21
Till CVV 1942-11-16
Till F 11 1943-01-21
Överlämnat till F 4 1943-05-07 som lån
Överlämnat till F 6 1943-07-03 som lån
Överlämnat till F 8 1943-07-29 som lån
Fpl ur tjänst på grund av dålig fanérbeklädnad på vingen. Vingfanéret provisoriskt reparerat och fpl godkänt för flygning till F 11
Till F 11 1943-10-01
Till CVV 1943-10-29

Skr till Flygförvaltningen daterad 1943-11-16
Härmed får jag vördsamt anmäla, att en preliminär besiktning utförts för att utröna huruvida reparation är ekonomiskt lönande.

Då möjligheten att reparera fpl i första hand bestämmes av vingens tillstånd, har besiktning endast utförts av denna.

Protokoll över utförd besiktning bif.

Jag får vördsamt anhålla om meddelande, om vidare besiktning skall utföras eller om arbetet, med anledning av vingens mindre goda tillstånd, skall avbrytas.

Nils Söderberg
Styresman

Besiktningsprotokoll N:o 860

Uppdragsgivare: FF enl skr den 23 oktober 1943, nr MV 751:147 (CVV dnr 962).
Föremål: Fpl typ Tp m10A nr 916.
Besiktningens ändamål: Besiktning för fastställande av möjlighet till reparation.
Besiktningen utförd den: 12 november 1943.
Resultat:
Enär möjligheten att reparera fpl i första hand bestämmes av vingens tillstånd, har besiktningen enbart omfattat denna.
Fanérskal och spryglar.
Fanérskalet å vingens översida är ej fernissat invändigt. Mögelbildningar förekommer över hela skalet invändigt.
Å vingens undersida är faneret kassabelt i den utsträckning, som anges med grön streckning å bif skiss.
Mögelbildningar förekomma å samtliga spryglar och röta i samma omfattning som skadorna å undersidans fanérskal.
Balkar.
Vattenskador och i en del fall svåra röta förekomma i den utsträckning, som markerats med rött å bif skiss. I det svåraste fallet har limningen mellan balkflänsens lameller och lamellskarvarna lossnat.
Övriga delar.
Vingnockarna äro rötskadade i främre delen, bakkantlisten delvis. Se bif skiss.
Sammanfattning:
Med hänsyn till ovannämnda skador torde i stort sett en ev reparation omfatta:
1. Utbyte av frambalkarnas ytterändor från spr 20 och 18 å v. resp h. balk
2. Uybyte av frambalkarnas undre flänsar å v. vinge utanför spr 9 samt utbyte av vissa lameller mellan spr 1-3 å v. vinge och mellan spr 1-6 å höger.
3. Reparation, ev helt utbyte av bakre balkens undre fläns mellan spr 2-12 och 15-19 å vänster samt mellan spr 5-10, 19-21 och från spr 24 å h. vinge.
4. Utbyte av balkarnas livfanér till 75 % å v. vinges frambalk, 50 % å h. vinges frambalk samt till c:a 35 % å bakbalkarna.
5. Utbyte av ett 10-tal framkantspryglar samt reparation till c:a 50 % av ett 10-tal. Reparation till c:a 50 % å c:a 12 spryglar bakom bakre vingbalken.
6. Utbyte av fanérskal å översidan till c:a 35 % och å undersidan till c:a 80 %. Framkantsfanéren utbytes helt.
7. Dukbeklädnaden utbytes helt å översidan.

Västerås den 15 november 1943
Ångström ??
Kontrollingenjör

Skr till Flygförvaltningen daterad 1943-12-29
Fpl typ Tp 10A nr 916.

Med hänvisning till telefonsamtal mellan FD G. Hultström och mig den 28 december 1943 får jag härmed vördsamt bekräfta, att kostnaderna för iordningställande av rubr fpl uppskattas till högst kr 60.000:- exkl kostnaderna för översyn av motorerna. I summan ingå kr 25.000:- för reparation av vingen.

Under förutsättning att reparationsbeställning kommer CVV tillhanda inom den närmaste tiden, beräknas fpl vara färdigställt senast den 1 juni 1944.

Som ovan
A.E. Engstrand
Tj f Styresman

Skr till SCVV daterad 1944-01-13
Fpl typ Tp 10 nr 916.

FF får härmed meddela, att fpl typ Tp 10 nr 916 icke skall repareras. FF återkommer med direktiv om hur skall förfaras med materielen.

På Kungl. Flygförvaltningens vägnar
G. Hultström
Stf byråchef

Kasserat 1944-02-05. Total gångtid 5542:55 timmar, antal flygningar (i FV) 293 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Tp 10, Fokker F VIII

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron