Sida 1 av 1

Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 11:43
av paddal
Söker bilder på snöslunga och gräsklippare som användes på gräsflygfälten under 50-talet. Bilderna kommer att användas i dokumentationen av Nordmalin / Olofsfors flygfälts historia. De som var med då har berättat att fältet klippes en gång i veckan, och snöslungan var kopplad till en lastbil.
Mvh.
Alf

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 15:12
av Bengt Ekbladh
Gräsklippare som användes på gräsflygfälten?
Får var väl de första?

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 16:54
av Lars Sundin

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 18:22
av Bengt Ekbladh
Flygvapnets snöslunga m/64
(har inte hittat tidigare modeller än.
https://d32el3xpddtwex.cloudfront.net/a ... 9bfb31.pdf

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 18:52
av Bengt Ekbladh
Flygvapnets snöslungor
..
Kan det vara en AJ-42?
http://runeberg.org/tektid/1944/0441.html
..Tillägg här , söker du på förra eller nästa sida finns....AJ-43 och AJ-44
http://fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvap ... t_5_68.pdf
(sid ca 31)


...ok nyare modeller här..
https://www.bing.com/images/search?q=fl ... 117&ch=471

nyare saker.
https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press ... tfalt/?p=7

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 21:43
av Bengt Ekbladh
Har du ”Handledning i snöröjning” står säkert mycket där.((”För snöröjning vintern 1943/44 gäller följande”.))
Gällande Norra flygbasområdet hade att utföra snöröjning på ett krigsflygfält, nämligen fält 27 ( Hallviken ).
Dessutom skulle snöröjning förberedas på ytterligare sex fält, däribland fält 26.(Optand)
citerar lite::(sid 17-18)
""Vidare anges att dess utrustning skall vara av typ ”lätt”. Även flygplansvägar, flygplansvärn och uppställningsplatser
skall snöröjas och skiss över utförd snöröjning skall sändas in till Chefen för flygvapnet.
Av ”Handledning i snöröjning” framgår hur arbetet skulle utföras:
”Den å banorna befintliga snön sammanplogas i strängar vilka bortröjas med motordriven slunga.
Ytorna avjämnas därefter med vält. Vid arbetet bör noga tillses att inga vallar eller ojämnheter kvarstå å banorna,
eller i dessas närhet, då sådana kunna utgöra allvarliga faror för startande och landande flyg.” ”…
allt som oftast uppstå även slagskuggor från snövallarna vilka kunna röja fältet från luften.”
Tämligen klart är dock att banorna vid fält 26 hölls mer eller mindre öppna den vintern då det försvarspolitiska läget
fortfarande ansågs så spänt att detta var motiverat. Däremot är det väl mer tveksamt om snöröjningen utfördes med ”motordriven slunga”.
...Ja dåligt med vidare bilder ännu, tyvärr.
länken..
https://web.archive.org/web/20140729163 ... 2006.2.pdf

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 23:53
av Lars Sundin
Här kommer några bilder av så att säga civil karaktär men som även visar nyttan för de flygintresserade i landet av överblivna försvarsmaktsprylar. Ingen snöslunga men ändå snökedjor.

https://www.dropbox.com/sh/o9l0wncmrhju ... 4N7ga?dl=0

Bilder tagna vid en sista "sentimental journey" upp till Ottsjö i augusti 2016.

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 12 feb 2020, 23:57
av Bengt Ekbladh
Flygvapnets snöslungor
..
Har du "Surplus del 1 / Leif Hellström kan du se ett flertal olika snöslungor.
(återger inga bilder här..bara beskrivningar)
...
m/46
m/49S o m/49G...(båda hade samma snöröjningsutrustning som m/46
...
enl uppgift..
..
medan de tillverksades ändrades org.av snöröjningsavd...
omvandlades 1949-50 till snöröjningstroppar...lätt och tung
tung enbart för Norrland

...
sen 195? kom i tjänst =m/56
....
MEN detta ger ju inte svaret på frågan
"Söker bilder på snöslunga och gräsklippare som användes på gräsflygfälten under 50-talet."

Re: Efterlysning bilder.

InläggPostat: 13 feb 2020, 09:19
av Mats Averkvist
Vi kan väl säga också att Hellströms båda böcker (nr. 2 kom nyss) bara omfattar amerikanska fordon...

[ Post made via Android ] Bild