Sida 1 av 1

Helikopterflottiljens födslovåndor!

InläggPostat: 22 aug 2019, 18:45
av Bengt Ekbladh
Helikopterflottiljens födslovåndor!
Läs de 136 sidorna ur en rapport från september 2008
...
Verkar varit "lite gunngigt?"
Har listat några punkter som enl. mig verkar intressanta (vad tycker DU?)
...
Sedan år 2000 har det inträffat flera allvarliga olyckor med militära helikoptrar och sammanlagt har
fjorton personer omkommit, se sammanställning i figur 1...sid 24...
1998 bildades Helikopterflottiljen sid 59...KOLLA
Den totala flygtiden inom Helikopterflottiljen har under de senaste åren stadigt minskat år för år.
Nedan visas ett diagram över årligt utfall avseende flygtid för samtliga helikoptersystem.
Flygtiden har sedan början av 1990-talet fram till idag minskat med ca 60 %, se figur 6.4 nedan....sid 68
Och läget ca 2007-9
((Den minskade flygtiden upplevs av några personer ge olustkänsla och kompetensbrist. ))
((Räddningsflottar saknas i HKP15. Flotten felspecificerades vid inköp och den var för stor för att få plats i helikoptern. ))
Haverier, ATB, TB, totalfrekvens per 10.000 flygtimmar/år och total flygtid/år. sid 118 ( 1990-2007)
...
ÄR läget bättre nu?
Länken::
https://www.havkom.se/assets/reports/Sw ... edning.pdf