Sida 1 av 1

Sverige ska utbyta luftlägesinformation med

InläggPostat: 13 dec 2018, 20:17
av Bengt Ekbladh
Sverige ska utbyta luftlägesinformation med de nordiska länderna.
....

Regeringen beslutade den 12 december att ge Försvarsmakten i uppdrag att ingå avtal om
utbyte av luftlägesinformation med berörda myndigheter i Danmark, Norge och Finland.
Beslutet följer på det samförståndsavtal om utbyte av luftlägesinformation i fredstid mellan
Finland, Danmark, Norge och Sverige (Norecas) som ingicks av de nordiska försvarsministrarna hösten 2017.
- Det nordiska samarbetet vilar på en gemensam värdegrund och en vilja att gemensamt hantera utmaningar.
Samarbetet bidrar till att stärka säkerheten i vår region och höjer tröskeln för att militära incidenter
ska inträffa. Genom att dela luftlägesinformation förbättrar vi möjligheterna att kunna agera tillsammans, säger Peter Hultqvist.

De nordiska länderna har ett nära samarbete på försvarsområdet, bland annat inom ramen för försvarssamarbetet Nordefco.
Länderna är överens om att det finns mycket att vinna genom erfarenhetsutbyte, samverkan,
gemensamma lösningar och gemensamt agerande. Bland annat arbetar länderna tillsammans i projekt för
att öka försvarsmakternas förmåga, exempelvis genom att hitta former för utbyte av sjö- och luftlägesinformation.
Den 6 november 2017 undertecknade de nordiska försvarsministrarna ett samförståndsavtal om nordiskt samarbete
för utbyte av luftlägesinformation i fredstid. Regeringsbeslutet den 12 december ger Försvarsmakten i uppdrag att
ingå nödvändiga avtal för att kunna förverkliga samförståndsavtalet.
https://www.regeringen.se/pressmeddelan ... -landerna/
...
se även::
Försvarsmakten får i uppdrag att ingå avtal om att utveckla internationell flygövning

Regeringen gav den 12 oktober Försvarsmakten i uppdrag att ingå överenskommelse med Norge, Finland, Danmark och USA
om att utveckla flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE) till en så kallad Flag-övning – Northern Flag.
Sverige har sedan 2013 deltagit i den internationella flygövningen ACE som genomförts vartannat år.
Vid övningen ACE övar flera länder under nordisk ledning. USA ingår också i övningssamarbetet vilket har bidragit
till att öka den operativa förmågan.
Under det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco föreslog Sverige att den
gemensamma flygövningen på sikt skulle utvecklas till en mer avancerad nivå. För att nå så kallad "flag-nivå"
på en flygövning krävs det att övningen uppfyller en rad kriterier. På Nordefco-mötet i Köpenhamn den 9 november 2016
beslutade de nordiska försvarsministrarna att ACE på sikt skulle utvecklas till en flag-nivåövning.
Nu har regeringen beslutat att ge Försvarsmakten i uppdrag att ingå överenskommelse med övriga deltagande länders
myndigheter för att utveckla ACE. En nivåhöjning av flygövningen kommer att göra övningen än mer utvecklande
för de svenska förband som övas.
- Detta är en viktig förmåge-, och tröskelhöjande åtgärd som vi gör tillsammans med våra nära samarbetspartners,
säger försvarsminister Peter Hultqvist.
https://www.regeringen.se/pressmeddelan ... lygovning/