Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Här kan Du skriva flygrelaterade frågor och inlägg som behandlar både historia eller nutid.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Per Hedman » 05 apr 2009, 22:23

Nej,nån berganläggning var det inte. Man tog helt enkelt över barrackbyn och byggde till viss del om dessa byggnader. På 80-talet kompleterades området med stängsel och vissa modulbyggnader. Tillsynsmyndighet var F6 till Flottiljens nedläggning. Anläggningen var larmad redan på 70-talet och alla lås var ASSA, vilket då betydde att den var skarp. Men det kan också ha varit för att lura Fi. Bastroppchefen på Hasslösabasen bodde bara 2 kilometer bort.
Ett tips är Kilsbergen när det gäller "Stora Björn".
Per Hedman
 
Inlägg: 5
Blev medlem: 02 apr 2009, 20:59
Ort: Sävare (Fält 22)

Re: Svenska flygbaser, Jungs krigsflygfält.

Inläggav Anders Lidén » 06 apr 2009, 08:45

Per Hedman skrev:Kallas även Öttöm

Nja, det var väl Öttum?
Värt att notera är att KSAK körde segelflyglärarutbildning där och aspiranterna fick inte röja var de var under sin utbildning eftersom det var så hemligt.
Anders Lidén
 
Inlägg: 25
Blev medlem: 17 okt 2008, 18:08
Ort: Borlänge

Re: Svenska flygbaser, Jungs krigsflygfält.

Inläggav Per Hedman » 06 apr 2009, 17:35

Anders Lidén skrev:
Per Hedman skrev:Kallas även Öttöm

Nja, det var väl Öttum?
Värt att notera är att KSAK körde segelflyglärarutbildning där och aspiranterna fick inte röja var de var under sin utbildning eftersom det var så hemligt.

Ja,det är korrekt .Öttum är namnet. Tack för rättstavningen!
Ett annat namn är Jonstorp.
Fält nummret är 7, vilken ingick i 3 gruppen 5,6,7 vilket jag har fått berättas av de äldre. Bombförråden låg vid fält 7 vilket således låg i mitten. Jag talar om Bas-40.
Per Hedman
 
Inlägg: 5
Blev medlem: 02 apr 2009, 20:59
Ort: Sävare (Fält 22)

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Bengt Ekbladh » 06 apr 2009, 18:22

Hej. Lite info om fd. F21 baser

Fält 29, Storberg::
1966, bla. 2 garage, 2 ladvärn förråd o 2 avträden! (kommer Inte att nämna hur många avträden som finns på de andra baserna!)
senare ett ladvärn sålt och andra nedbrunnit.

Fält 30 , Malmesjaure::
1966 , bla. 4 förläggningsbaracker, 2 sammanbyggda ladvärn
Det dubbla ladvärnet senare till privat brukare.

Fält 31, Undbyn::
1966: bla. 2 ladvärn , senare rivna
Försvaret kör sönder asfaltbanan med stridsvagnar på 80-talet.

Fält 32, Heden::
Fick 1956 FV.s enda övningsbasbataljon, Ändpunkt för Rajden.1966: bla.10 förläggningsbaracker, mäss, 4 fälthangarer,7 klargöringsskydd, 1 ladvärn
1983 flyttade verksamheten till Vidsel då Heden inte skulle bli Bas90 anpassad

Fält 33, Kavaheden::
1966 garage och 3förråd.
1969-71 byggs en civil flygplats

1944-02-13 hoppar en .mister Wennerström ur B17 17217 F7-rL
Detta vid bombfällningsövning på Harrträsk. Han fastnade ,efter fallskärmshopp i ett träd på Silfverbrantshöjden
Gällivarebon som hittade honom ”skall ha sagt”
<<hade jag vetat vad det skulle bli av honom hade jag låtit honom sitta kvar>>

Fält 34, Kalixfors::
1966: ((krigsbasuppgiften flyttades 1965 till Kirunacivila fält))
1966 bla. 7 förläggningsbaracker, 2 mäss. 2 ladvärn och 5 Agrellhyddor


........... Agrellhyddor:::någon med mer info om dessa?

Fält 39, Naisheden::
Det mesta bortflyttat 1966, kvar var ett garage

Jag lovade ju att inte räkna upp alla avträden, men det håller jag inte, :totat får jag det till ca 10 stycken.

Fält 40, Åmsele::
1966. bla. 3 förläggningsbaracker, 2 fälthangarer

Fält 41, Fällfors::Inga noteringar från 1966.
1:a nödlandningen var en A32:a som fått motorstopp och lyckades , trots oröjd bana (70cm snö)
Fällfors:var ju 1:a 90 basen Efter Hagshult ”prototypen”.

Fält 42, Vidsel
1966 bla. 4 hangarer, 3 fälthangarer,

Fält Kiruna:
1965 till F21, hangar ,baracker o senare? KC
ca 1985 klargörningsplatser för 35 o 37:or

Fält 49 Jokkmokk:
Inget om byggnader.
Blev klart 1/1 1976

Bengt

Ur F21-Nyckelflottilj i norr //2003
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Emil Lindberg » 06 apr 2009, 20:32

Här kommer lite mer info ur boken "F 21 - En nyckelflottilj i norr". En del kanske redan finns i Bengts inlägg ovan


Fält 30 Moskosel/Malmesjaure

"Fältet anlades 1941-43 35 km norr om Arvidsjaur med två gräsbevuxna banor. En expeditionsbarack, en flygtjänstbyggnad och fyra förläggningsbaracker, fyra B-vallvärn och två B-ladvärn med 18 meters portbredd anlades. Senare planlades och kostnadsberäknades bergskyddsrum i Suddesvare för 45 flygplan typ B 18. Detta utfördes dock aldrig. Även väderobservationsstation inrättades."


Fält 31 Unbyn

"Fältet anlades 15 km SSO Boden under 1940-43 med två 800 m banor och en på 1000 meter. Expeditionsbarack, flygtjänstbyggnad, en förläggningsbarack uppfördes liksom 15 B-vallvärn och två ladvärn med 19 meters portbredd anlades. Även väderobservationsstation inrättades."


Fält 32 Heden (Övre Heden)

"Fältet anlades 8 km väster Boden under tiden 1940-41 och utvidgades 1942-43. Expeditionsbarack, flygtjänstbyggnad, en förläggningsbarack uppfördes. 12 A-vallvärn och ett A-ladvärn med 24,5 meters portbredd anlades. Senare planerades och kostnadsberäknades bergskyddsrum för 45 flygplan typ J 21, men utfördes aldrig."


Fält 33 Gällivare/Kavaheden

"Fältet anlades på Kavaheden 5 km öster Gällivare under tiden 1941-43 med tre banor, två på 800 meter och en på 900 meter. Expeditionsbarack, flygtjänstbyggnad, en förläggningsbarack uppfördes liksom åtta A-vallvärn och ett A-ladvärn med 24,5 meters portbredd anlades. Från 1947 skulle fältet inte användas i krig utan vid mobilisering skulle det spärras permanent."


Fält 34 Kalixfors

"Fältet anlades en mil söder om Kiruna under tiden 1941-43 med tre banor i triangel. 12 B-vallvärn och två B-ladvärn med 19 meters portbredd uppfördes. Expeditionsbarack, flygtjänstbyggnad, en förläggningsbarack byggdes, men behov framfördes om ytterligare förläggningsbaracker för officerare och manskap, matsal, en tillsynsmannabyggnad och garage samt mässar för officerare, underofficerare och manskap samt bastu."


Fält 39 Överkalix/Naisheden

"Fältet anlades tre mil NV Överkalix under tiden 1942-43, med en gräsbevuxen bana. Vid projekteringen valde man mellan Naisheden och Svartbyn men kraftigt motstånd från markägarna gjorde att man valde Naisheden, även om det blev dyrare. Banlängden angavs till N = 1200 m och S = 1000 m. Under 1942 uppfördes expeditionsbarack, flygtjänstbyggnad, fyra förläggningsbaracker, förrådsbarack och två avträden, inga vallvärn eller ladvärn anlades men en väderobservationsstation inrättades. Från 1947 skulle fältet inte användas i krig utan spärras permanent vid mobilisering."


Fält 40 Fällfors

"Fältet projekterades 1954 och anlades under perioden 1955/56. Bastropp placerades på basen hösten 1960. 1971 startade målflygverksamhet med bogsering av vingmål först med flygplan J 29 sedan med J 32B. Vid inventeringen 1966 upptogs bl.a. expeditions-, stationskompani- och förläggningsbarack, matsals- och förläggningsbarack, garage och två fälthangarer. När Bas 90-systemet började införas 1982 blev Fällforsbasen den första bas som utbyggdes efter Hagshult som var prototypen. Det tillkännagavs då i pressen att Fällforsbasen skulle byggas ut för 35 Mkr. Det var bl.a. nya startbanor och en bascentral "djupt inne i berget" som skulle anläggas. Det skulle även bli en hästskoformad tunnel för uppställning av flygplan. 1986 övade Bat 85 för första gången vilket skedde på Fällfors."


Kiruna

"1961 tecknade Försvarsmakten avtal med Luftfartsverket om att anlägga ett klargöringsområde för lätt attack på Kiruna nya flygplats. 1965 överlämnades krigsbasen till F 21. Hangar, basbaracker samt KC byggdes. Anläggningen användes bara sporadiskt av FV under 1970- och 1980-talet, då främst av transportflyg och helikoptrar. 1985 hade basen utökats med klargöringsplatser för fpl 35 och fpl 37. Någon fast bemanning på krigsbasen fanns inte förrän 1987 men då stationerades bastroppchef med bastropp på basen och fanns där fram till krigsbasens avveckling 2001."


Fält 49 Jokkmokk

"Från 1984/85 utnyttjas basen även för biltestverksamhet i den mån inte flygningar pågår. 1989 beslutade Länsstyrelsen att fältområdet var skyddsområde och ett "juridiskt stängsel" kring anläggningen uppfördes. Eftersom fältet ligger inom Sirkas samebys vinterbetesland har ett viltstängsel kring huvudbanan även anlagts."
Användarvisningsbild
Emil Lindberg
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 25 feb 2008, 19:35
Ort: Kallinge

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Bengt Ekbladh » 06 apr 2009, 20:55

Hej Emil.
Jag tog bara upp lite axplock.

Men då ser du även på sid 356 gruppen SK60 :
<taxande ut från Hedens bakre klargörningsområde ut mot banan<<

flera F21 o SK60 bilder verkar komma därifrån.

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Emil Lindberg » 07 apr 2009, 21:53

Men då ser du även på sid 356 gruppen SK60 :
<taxande ut från Hedens bakre klargörningsområde ut mot banan<<


Här kommer något liknande. Ur FV-nyttnr 1 1975. Ev. tryck på "Fullsize" när ni når Photobucket.

Bild


Och här är ytterligare en artikel om Fält 32 Heden, ur FV-nytt nr 5 1971.

Bild


Nedan är en intressant bild från Fält 32. I anslutning till bilden står följande att läsa:
"Heden har även blivit ett centrum för prov av olika verksamheter och materiel. Som exempel kan nämnas köldprov och maskeringsprov. Denna verksamhet är särskilt stimulerande eftersom att den ger möjlighet till glimtar in i framtiden."

Det ser ju ut som om maskeringsprov på en tidig variant av Törebodabåge (med välvt tak). Flygplanet på bilden är, av huven att döma, en J 35A, B, D eller S 35E.

Någon som har mer information om bilden eller liknande verksamhet?

Bild
Användarvisningsbild
Emil Lindberg
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 25 feb 2008, 19:35
Ort: Kallinge

FV flygfältsbygge fick anmärkning av revisorer

Inläggav Bengt Ekbladh » 10 apr 2009, 15:21

Hej.
I dec. 1960 får FV kritik för ett flygfältsbygge ”i Kronobergs län”

Det skall ha skett utan kontakt med Luftfartsstyrelsen.
Fördyring med 60% pga. bristande sakkunskap vid de förberedande markundersökningarna, enligt revisorerna.

Vilket fält rörde det sig om tro?

Fält 88 eller 89?, men vilket?

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Mikke.B » 24 apr 2009, 20:44

Emil Lindberg skrev:BAKOM F 1 på Hitta.se

Flygplanplatserna syns lite bättre på Eniro

BAKOM F 1 på Eniro.se

Kan någon förklara varför det ser ut som om det ligger ett flygplan mellan sjätte och sjunde fickan (räknat norrifrån)?


Det här borde väl vara UOM? Fälthangarerna syns ej i zoomnivå lägre än 9. De blågröna retuscherings-kluttarna avslöjade deras läge, hade det inte varit för kluttarna hade jag nog aldrig hitta fälthangarerna.

UOM F 1Hur ser det ut i området nordost om den norra banänden? Har där funnits jordkulehangarer? Eller är det ”bara” flygplansvärn inne bland berg och sten?

Området i nordost


Det är nog så att det är ett litet flygplan som råkar flyga just där. För övrigt så höll man på att "återställa" fickorna strax före påsk. //Mikke


Det är flygplanvärn utgrävda ur sluttningen med "skyddsrum" för personalen vid varje värn.
Mikke
Mikke.B
 
Inlägg: 10
Blev medlem: 26 feb 2008, 09:36

Re: Svenska flygbaser, Jungs krigsflygfält.

Inläggav Mikke.B » 24 apr 2009, 21:02

Per Hedman skrev:
Anders Lidén skrev:
Per Hedman skrev:Kallas även Öttöm

Nja, det var väl Öttum?
Värt att notera är att KSAK körde segelflyglärarutbildning där och aspiranterna fick inte röja var de var under sin utbildning eftersom det var så hemligt.

Ja,det är korrekt .Öttum är namnet. Tack för rättstavningen!
Ett annat namn är Jonstorp.
Fält nummret är 7, vilken ingick i 3 gruppen 5,6,7 vilket jag har fått berättas av de äldre. Bombförråden låg vid fält 7 vilket således låg i mitten. Jag talar om Bas-40.


Am förråden är kvar vid Jonstorp (ett har rasat). Men att dessa tre skulle ha betjänat alla tre fälten låter märkligt. Det är ju inte direkt nästgårds till Hasslösa om man skall åka 40-tals traktor. Dessutom anges det i flygbasboken att ett förråd skall finnas kvar vid Badene, men det har jag inte funnit än.

Intressant uppgift om "Björn". Det verkar ju ha varit något "extra" eftersom stigen mellan förläggningsbaracken och själva objektet var försedd med belysning och hela skogsdungen är försedd med eldställningar längs åkerkanterna.

/Mikke
Mikke.B
 
Inlägg: 10
Blev medlem: 26 feb 2008, 09:36

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Emil Lindberg » 16 maj 2009, 10:39

Fält 84 Knislinge

Jag har länge varit nyfiken på den spridda flygplanplats som ligger på vägen norrut ut från basen samt den på Knislingevägen. Jag har liksom inte riktigt fått in dem i sammanhanget eftersom de bara var två. Eftersom att jag känner en f.d bastroppchef vid basen mailade jag honom om dessa platser. Han hade stenkoll på detta eftersom att det skedde under hans tid vid basen. Nedan följer ett utdrag ur svarsmailet, med tillägg av länk till satellitbild.

””Vissa jaktbaser hade inte några flygplanplatser för den ny beredskapsgraden "Högsta spridda".
Därför byggdes det två platser på lämplig plats. De fick nummer 21 och 22.
Platserna vid Knislinge är byggda ca 1988-1989, rekade och planerade av Stf C Basbat B104 Bertil Stål tillsammans med oss på bastroppen. Byggledare var Tommy Falk vid FortV Kristianstad.
Redan från början anpassade för rörlig klargörning.
Byggda på Nils-Olof Malmbergs mark (gården bakom plats 22) som vi hade bra kontakt med.
Varför de inte finns med i miljödokumenten är nog för att de helt enkelt har glömts bort!

Fpl-plats 21 och 22 vid Knislinge-basen

Platserna är använda vid flertalet tillfällen både då maskinerna kört ut och in för egen maskin,
samt vid reparation. Bl.a användes de vid KFÖ 1989.

Har ett minne när flygförare Jonte Larsson startade på plats 22 och taxade in mot basen. Jag var ute för att hålla reda på grannens drivhus i kurvan när Jonte svängde upp mot basen. Samtidigt kom 6 st PBV på vägen och blev stoppade av vägposten. Vagnchefen öppnade luckan och gjorde honnör när Jonte passerade, som besvarade honnören!

Vid ett annat tillfälle kolliderade två 35:or över Hanöbukten och landade därefter på Knislinge. Plats 21 nyttjades då av Avd 6 för att byta vinge på den ena kärran.

Två utbyggda platser finns också i BAKOM Everöd, de byggdes samtidigt som Knislinges.
Dessa har också använts då F 10 använde BAKOM för sin första del av utbildningen i gruppering och rörlig klargöring. Kostade inget att landa där, FV hade basräddning. Bastroppen kunde ta rotetvåan till dess att troppen blev van och kunde ta ”dubbelskott”.

Tänk om ni kunde få fram ritningarna på Knislinges projekterade utbyggd med tre kortbanor, taxivägar m.m. Jag har sett dom vid ett tillfälle. Kommer ihåg var två av banorna skulle ligga, men ej den tredje.””Beredskapsgraden ”Högsta spridda” hade jag helt glömt bort! Ett bevis för att även rena jaktflygplan (ovan är det J 35 Draken som avses) kunde grupperas på spridda flygplanplatser. Och därför är det inte så konstigt att vissa jaktbaser, även efter att Flygvapnet hade trätt in i Bas 90-eran, hade BAKOM eller mini-BAKOM.
Användarvisningsbild
Emil Lindberg
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 25 feb 2008, 19:35
Ort: Kallinge

Re: Svenska flygbaser, Heden i malpåse 1967

Inläggav Bengt Ekbladh » 10 jun 2009, 16:37

Heden i malpåse 1967

Hej.

I april 1967 meddelas att:

"En av landets modernaste o bäst utrusrade övningsbaser, Heden, läggs 1/5 1967 i Malpåse pga de minskade militära anslagen"
Enligt en utredning som pågår hoppas man få nämnda bas i bruk igen årsskiftet 67/68.
Personalen skall vara kvar hela tiden.

Historik:
Började byggas 1940.
Efter utbyggnad blev som en satelitbas till F21.
Verksamhet 6-9 månader per år.
Besöks av ca. 15 divisioner/år.
Heden har stor betydelse för de Raidföretag som kommer från flottiljer i mellan o syd Sverige.
Erfarenheter av vinterförhållandena är speciellt värdefulla.

Hur länge varade "malpåse" tiden?

Enligt tidigare inlägg höll man på på Heden till 1983 innan verksamheten flyttades till Vidsel,
då Heden inte skulle bli Bas90 anpassad

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, Heden i malpåse 1967

Inläggav Bengt Ekbladh » 10 jun 2009, 16:43

Heden i malpåse 1967

Hej.

I april 1967 meddelas att:

"En av landets modernaste o bäst utrusrade övningsbaser, Heden, läggs 1/5 1967 i Malpåse pga de minskade militära anslagen"
Enligt en utredning som pågår hoppas man få nämnda bas i bruk igen årsskiftet 67/68.
Personalen skall vara kvar hela tiden.

Historik:
Började byggas 1940.
Efter utbyggnad blev som en satelitbas till F21.
Verksamhet 6-9 månader per år.
Besöks av ca. 15 divisioner/år.
Heden har stor betydelse för de Raidföretag som kommer från flottiljer i mellan o syd Sverige.
Erfarenheter av vinterförhållandena är speciellt värdefulla.

Hur länge varade "malpåse" tiden?

Enligt tidigare inlägg höll man på på Heden till 1983 innan verksamheten flyttades till Vidsel,
då Heden inte skulle bli Bas90 anpassad

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Fält 87 Kosta

Inläggav Åba » 12 jun 2009, 19:42

Emil Lindberg skrev:Visst var det något med visst med Viggen?


Jag kan bara instämma, då man växte upp under 80-talet med en flygtekniker till far på F 13.
Saknar 37-"bestarna", men var sak har väl sin tid antar jag...

/Johan
Jag kan flyga, jag är inte rädd..
Användarvisningsbild
Åba
 
Inlägg: 196
Blev medlem: 10 jun 2009, 08:26
Ort: Norrköping

Re: ”Flygövning nära stoppa motorgala”

Inläggav Bengt Ekbladh » 07 jul 2009, 21:22

Kärnavägen och markområdena som når nästan fram till motorstadions läktare är uppställningsplats för ”jaktflyg i alarmberedskap”!…
Det var nära att det inte blev någon speedwaygala , med Ove Fundin o ryska landslaget.

Tiden är FVÖ -63, september 1963

(tillfarten till motorstadion måste ske via allen till Ryds Gård , som enkelriktades)

ett exempel på FV övningar o baseringar.
Det gällde alltså F3 fältet o omnejd.

Finns bilder?
Har Du några fler exempel på FV övningar som ”ställt till det”?

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Kenneth Göransson » 18 jul 2009, 08:51

Kenneth Göransson skrev lör 17 jan 2009, 11:34

"Stig Kjellman" Så jag tror det är avfarter för stridsvagnar så ett de inte demolerade vägen.


1974-75 gjorde jag lumpen på P6. Då använde vi fältet norr om flygfältet som start för ett anfall söderut. Militära fordon fick inte köra på flygfältet och detta var inhägnat med taggtrådsstängsel, eftersom att skjutfältet under sommarhalvåret användes som betesmark. Vad jag kom ihåg, fanns det då bara en övergång från det norra fältet och det var var vid den 1 och 2:a markeringen fr v på Emils karta. Här fick vi då tränga ihop oss för att sedan återsamlas i flankformering på fältet mellan talldungen och flygfältet.


Nu har jag hittat svaret (läs beviset) till att det verkligen var så här. Enligt Kungl. Maj :ts proposition nr 110 år 1971 angående vissa organisations- och anslagsfrågor m. m. rörande försvaret; given Stockholms slott den 26 februari:

6. Chefen för armén har i samråd med fortifikationsförvaltningen lagt fram förslag om markanskaffning för att utvidga Rinkaby skjutfält till pansarövningsfält för P 6 i Kristianstad.

Rinkaby skjutfält är beläget i Fjälkinge kommun, Kristianstads län, omedelbart norr om Åhus samhälle och ca en mil sydost om Kristianstad. Fältet omfattar ca 800 ha huvudsakligen öppen mark. Inom fältets norra del finns ett äldre lägerområde som omfattar förläggnings-, expeditions-och förrådsbaracker samt utspisningslokal. I anslutning till lägerområdet ligger en nyuppförd vårdhall för fordon och artilleripjäser. Skjutfältet används av A 3 i Kristianstad och P 6 för formella artilleriskjutningar i kompani, formella stridsskjutningar med eldhandvapen, kulsprutor och granatgevär i skyttekompanis anfallsstrid samt formella övningar med grupp och pluton.

I direkt anslutning till skjutfältets norra del ligger Rinkaby flygfält som huvudsakligen används av krigsflygskolan i Ljungbyhed. Flygfältet omfattar ca 70 ha och har tre permanentade startbanor.

Chefen för armén har beträffande behovet av att förbättra övnings­möjligheterna för Kristianstads garnison anfört bl a, att garnisonen sedan länge saknar övningsmark av sådan omfattning att effektiv förbandsutbildning kan bedrivas. Behovet har ökat i takt med att motoriseringen och bandfordonsutvecklingen fortskridit, VU-60-systemets genom­förande, som innebär att ökad vikt läggs vid förbandsutbildningen, understryker detta förhållande.......................

Utredningen har lett till förslag att utvidga skjutfältet med ett markområde om ca 930 ha beläget i huvudsak norr om skjutfältet och i omedelbar anslutning till detta. I förslaget har förutsatts att det område som ingår i Rinkaby flygfält helt eller delvis skall ingå i det utvidgade skjutfältet. Ett på detta sätt utvidgat fält ger utrymme för reducerad pansarbataljons anfallsstrid där slutfasen av övningen i begränsad omfattning kan genomföras som stridsskjutning med övningsammunition och med deltagande av artilleri, stridsvagnar och pansarskyttekompani.........................

Av det föreslagna utvidgningsområdet utgör ca 700 ha åker och äng samt ca 230 ha skogsmark och övrig mark. Det berör ett 15-tal jordbruksenheter samt lika många bostads- och fritidshus. Inom området är ca 100 personer fast bosatta. Inom södra delen av området ligger Gälltofta by med ett tiotal bostadsfastigheter och ca 20 fast bosatta personer. Chefen för armén räknar med att byn kan ligga kvar och bebos som f n utan att det allvarligt försvårar övningarnas genomförande. Länsväg 662 som korsar södra delen av området bedöms kunna behållas som allmän väg även efter föreslagen utvidgning.............................................

Fastighetsnämnden har inhämtat yttrande över markägarnas förslag av chefen för armén. Arméchefen har därvid uttalat att förslaget inte kan godtas. Som skäl härför har anförts att områdets begränsade omfattning, särskilt vad avser bredden, medför att övningar i standardform med tre kompanienheter i främre linjen inte kan genomföras. Eftersom området har många stora och djupa grusgropar är det inte representativt för skånsk kustterräng. Vidare saknas möjligheter för ett pansarförband att norrifrån komma in i och ut från området. Nödvändigt grupperings-utrymme kan inte erhållas för hjulgående understöds- och underhållsförband, eftersom området i väster gränsar till allmän väg och anslutande bostadsområde..............................


Innehållet i propositionen pekar heller inte på någon vägbas här. Läs om Rinkaby på sidorna 43-48. Där finns också lite annat "flygnyttigt" om F3 och F6 bl a

I sammanhanget kan nämnas att det 1974 redovisades en arkeologisk undersökning från området, där man fann boplatslämningar från yngre förromersk järnålder - äldre romersk järnålder.
Med vänlig hälsning
Kenneth


aeronavium
Användarvisningsbild
Kenneth Göransson
Moderator
 
Inlägg: 442
Blev medlem: 06 feb 2008, 23:21
Ort: Jämshög

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Emil Lindberg » 23 jul 2009, 13:41

Vid f.d F 15 fann jag detta:

# En markerad kortbana (ca 17 x 800) på den sydvästra sidan/halvan av bana 12/30

# En markerad smalbana (ca 12 m bred, har använt verktyget ”Mät avstånd” på Hitta.se) på bana 03/21, men det är bara 800 m mellan bantröskelmarkeringarna och där den markerad smalbanan smalnar av. Smal kortbana?
Av ytbeläggningens färgskiftningar att döma ser det ut som om bana 03/21 ursprungligen byggdes som en smalbana, som senare breddades. I södra änden ligger dessutom två gamla jaktplatser.
Även på AIP-karta över f.d F 15 ser bana 03/21 lite "konstig" ut, med ett smalt parti mitt i banan.

Någon här som vet om bana 03/21 ursprungligen byggdes som smalbana? (Dock bara ca 800-1000 m lång)

Markerade kort- och smalbanor vid f.d F 15

Tryck på ”Satellit” för flygbild
Användarvisningsbild
Emil Lindberg
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 25 feb 2008, 19:35
Ort: Kallinge

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Emil Lindberg » 25 jul 2009, 14:47

Emil Lindberg skrev:# En markerad smalbana (ca 12 m bred, har använt verktyget ”Mät avstånd” på Hitta.se) på bana 03/21, men det är bara 800 m mellan bantröskelmarkeringarna och där den markerad smalbanan smalnar av. Smal kortbana?


Efter nogrannare mätning via Google Earth har det visat sig att "smalbanan" istället är 17 m bred. Alltså rör det sig om en kortbana (17 x 800).

Men frågan består.
Användarvisningsbild
Emil Lindberg
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 25 feb 2008, 19:35
Ort: Kallinge

Re: Fält 52

Inläggav Bengt Ekbladh » 03 sep 2009, 16:20

Hej.
Klockan 11,04 1974-10-02 var ett historiskt datum för Fält 52,
dvs. Rörberg eller Gävle -Sandvikens Flygplats.

Nämnda datum var 1:a ggn. FV kärror taxar in till plattan.
Det var en rote J35A från F16 (bla. Nr 02 )

Under pågående övningar var en del av en basbataljon förlagd till Rörberg, resten fanns i norra Uppland.
Dess förinnan hade det bara varit ett antal, "Touch and go".

Finns fler 1:a användning av flygbaser registrerade tro?

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Christian S » 03 sep 2009, 18:35

Nu till en mer knivig fråga. I den svenska deckarserien "Zonen" med bl.a. Peter Haber som en lömsk försvarsminister blir tre personer instängda i en valvformad hangar vid en reservbas. Det hela slutar med att hangaren sprängs/brinner upp våldsamt. Ev. har jag kvar det avsnittet dock inspelat med dålig mottagning från dansk tv.
http://www.imdb.com/title/tt0115426/
/Christian i Trollywood
Användarvisningsbild
Christian S
 
Inlägg: 339
Blev medlem: 23 feb 2008, 09:33
Ort: Trollhättan

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Bengt Ekbladh » 09 sep 2009, 17:56

Hej, jag skrev ju::
Bengt Ekbladh skrev:Hej.
Klockan 11,04 1974-10-02 var ett historiskt datum för Fält 52,
dvs. Rörberg eller Gävle -Sandvikens Flygplats.

Nämnda datum var 1:a ggn. FV kärror taxar in till plattan.
Det var en rote J35A från F16 (bla. Nr 02 )......


Lokalpressen var lite oeniga:
Andra tidningen säger 3 st. Drakar,
Dock ingen oenighet om tid o plats.
En bild säger F16-02

Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6928
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Jakob Wedman » 17 sep 2009, 06:55

Fortv verkar ha tagit bort flygbasrapporterna från dess hemsida. De finns dock fortfarande på denna adress:
http://fortifikationsverket.episerverhotell.net/templates/Page.aspx?id=613
Skulle inte SFF kunna publicera rapporterna?
Jakob Wedman
 
Inlägg: 31
Blev medlem: 26 aug 2009, 07:31

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Sven-Erik Jönsson » 17 sep 2009, 07:17

SFF kan publicera dessa rapporter om vi får ett avtal från upphovsrättsinnehavaren som ger oss rätt att lägga ut dem t.ex. här på vår hemsida
/Sven-Erik
Användarvisningsbild
Sven-Erik Jönsson
Site Admin
 
Inlägg: 8607
Blev medlem: 06 feb 2008, 11:19
Ort: Haverdal, Halmstad

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Göran Hansson » 18 sep 2009, 12:57

En liten kul grej gällande Fällfors
Matsalen, en rött litet hus stod så nära banan så att när Måldivisionens 32:or skulle "släppa" sina dragmål så vara
mattanterna tvunga att utrymma köket och sätta sig i säkerhet :-)

Detta var under slutet på 80-talet.

/Göran
A real Engine is round
Användarvisningsbild
Göran Hansson
 
Inlägg: 154
Blev medlem: 07 mar 2008, 15:47

Re: Svenska flygbaser, huvudbaser och sidobaser

Inläggav Emil Lindberg » 18 sep 2009, 14:04

Göran Hansson skrev:En liten kul grej gällande Fällfors
Matsalen, en rött litet hus stod så nära banan så att när Måldivisionens 32:or skulle "släppa" sina dragmål så vara mattanterna tvunga att utrymma köket och sätta sig i säkerhet :-)
Detta var under slutet på 80-talet.
/Göran


He he!
"Kyparn! Det ligger ett vingmål i soppan!"
Användarvisningsbild
Emil Lindberg
 
Inlägg: 1136
Blev medlem: 25 feb 2008, 19:35
Ort: Kallinge

FöregåendeNästa

Återgå till Svenskt Flyghistoriskt Forum - allmän del

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bengt Ekbladh, Google [Bot] och 6 gäster