S 6 nr 33

I tjänst 1927-1946
Antal i Flygvapnet: S 6 30 st, S 6A 9 st och S 6B 10 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

S 6 nr 33

Inläggav Leif Fredin » 01 mar 2014, 11:05

Typ: Fokker C.V-E
Tillverkare: Nederlandse Vliegtuigenfabriek, Amsterdam
Tillverkningsnummer 5073

Godkänt 1928-07-16
Numrerat 33
Förråd 1928-07-16. Diverse arbeten. Motor typ BJ VI nr 6354
Levererat till F 3 1927-07-21
I tjänst 1928-07-30.

Totalhaveri 1928-08-19 vid Jättendal, 30 km norr Hudiksvall under flygning Malmslätt – Boden..
Besättningen: ff löjtnant Carl-Erik Drake, mek vicekorpral Andersson skadades

Ur protokoll:
Löjtnant C.E. Drake
angående söndrat flygplan
n:r 33
Till Chefen för 3. flygkåren.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 19. aug. vid uppflygning till luftvärnsövningarna i Boden i Jättendal, ungefär 30 km. norr om Hudiksvall, under sväng på låg höjd krossade flygplanet mot marken.

Hudiksvall den 2. sept. 1928.
Carl-Erik Drake
Löjtnant.

P r o t o k o l l hållet vid förhör den 2. sept. 1928 å lasarettet i Hudiksvall
i anledning av löjtnant C.E. Drake haveri med flygplan n:r 33 den 19. aug. 1928.
Närvarande: Löjtnant O.R. Carlgren, förhörsledare och
Löjtnant C.E. Drake

§ 1.
Upplästes divisionschefen, Löjtnant M. Hinnersons, skriftligen lämnade redogörelse (orientering) angående de med Löjtnant Drakes haveri vid Böle, Jättendal, förknippade omständigheterna. Denna skriftliga redogörelse har följande lydelse:
”Divisionen (7. J-div) var organiserad enligt kår o. n:r 74/1928, p.1. Flygningen Malmen-Boden den 19. aug. företogs för inställelse till luftförsvarsövningar i Övre Norrland, i vilken divisionen var beordrad att deltaga under tiden 20.-22. aug. Flygningen till Boden företogs i övrigt enligt div. o. n:r 1, sålunda:
Start från Malmen kl 9,30. Dessförinnan hade väderleksrapporter inhämtats från Statens Meteorologiska-Hydrografiska Anstalt, Stockholm och telefonledes från Gävle, Vännäs och Boden, att flygväder - i Vännäs och Boden t.o.m. vackert sådant - rådde.
Flygningen var anbefalld i grupper med 1.gruppen, S.6-gruppen, med direkt flygning till Boden och 2.gruppen, J.3-gruppen, med mellanlandning i Vännäs.
I 1.gruppen ingingo Löjtnanten Hinnerson, Löjtnanten Drake och Fänrik Westergård.
Färden gick planenligt till några mil norr om Gävle, varvid gruppen hålls någorlunda samlad. Här mötte dimma och rusk, varför tecken gavs till upplösning av gruppen. De tre planen följdes dock åt, fastän med cirka 200. m avstånd och luckor till strax norr om Hudiksvall, där dimman tätnade så att planen förlorade varandra ur sikte”.
§ 2.
Löjtnant Drake instämde i Löjtnant Hinnersons uppgifter rörande färden till omedelbart norr om Hudiksvall, där han påstod dimman blev så tät, att han endast vid enstaka tillfällen kunde skymta något av Löjtnant Hinnersons plan.
Vid ett tillfälle, där järnvägen gjorde en kraftig högerkurva, dök plötsligt Löjtnant Hinnersons maskin oväntat fram ur dimman strax framför propellern på Löjtnant Drakes plan. Kollision undveks dock genom en tvär sväng åt höger.
Då han visste, att han hade maskiner både framför och efter sig, beslöt han sig för att vid första lämpliga tillfälle söka landa för att undvika risken att kollidera med annat plan. Detta tillfälle gavs i trakten av Jättendal, ungefär 30 km. norr om Hudiksvall. Han kretsade omkring på låg höjd omkring 10. min. för att utvälja ett lämpligt fält och hade bestämt sig för ett sådant. Han skulle härvid göra en något vidare sväng in över skogen, då han fick se ett mörkt föremål plötsligt dyka upp framför sig. (Detta visade sig senare, enligt Fänrik Lindholms utsago vara en bergsknalle.) Han lade då genast till en vertikalsväng åt vänster in mot fältet, ur vilken sväng han icke fick upp planet, utan törnade troligen vänstervingen först mot marken.
Härefter mindes han ingenting, förrän han omhändertogs av ortsbefolkningen och inforslades till Hudiksvalls lasarett.

Hudiksvall den 2. sept. 1928.
O. Carlgren
Löjtnant
Förhörsledare.

Protokoll hållet vid förhör med Löjtnant C.E. Drakes mekaniker vid olyckstillfället, Vicekorpral 12 Andersson, den 5. sept. 1928.
Närvarande: Löjtnant M. Hinnerson, förhörsledare
Fanjunkare E. Jagardt, förhörsvittne och
Vicekorpral 12 Andersson.

§ 1.
Upplästes å lasarettet i Hudiksvall upprättat protokoll av den 2. sept. Korpral Andersson vitsordade härvid av löjtnanterna Hinnerson och Drake lämnade uppgifter.

§ 2.
Efter det havereringen ägt rum mindes Korpral Andersson ingenting förrän han blivit framdragen ur spillrorna av planet och befriades från utrustningen. Han hade fått en kraftig hjärnskakning samt stukning i högra benet 0ch 5 tänder (3 kind-, 1 hörn- och 1 framtand) utslagna.
Av sina tillhörigheter fick han 1 par flygglasögon förstörda.

Malmen den 5. sept. 1928.
M. Hinnerson
Löjtnant.
Förhörsledare.

Hemtransporterat per järnväg från Jättendal.
Förråd 1928-08-28
Kasserat 1928-10-04
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till S 6, Fokker CV.D, Fokker CV.E

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst