2561 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2561 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 20:21

2561
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 997

Kontrollfluget 1941-05-23
Avsänt från Turin 1941-06-11
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-06-30.
Anmält klar för avhämtning 1941-07-12.
Levererat till F 9 1941-07-14. Motor typ Fiat A74 nr 1380
Godkänt 1941-07-18
Märkning 9-27 (1941-07-21)
Märkning 9-27 (1941-08-15)

Haveri 1942-06-09 vid Säve. Märkning 9-25
Motor: Fiat A74M nr 1221
Ff löjtnant Lindblad oskadad
Orsak till haveri: Ground loop vid körning på marken i hård vind.
Skador flygplan: Vänster undervinge och vänster höjdroderhalva deformerade.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- kr

Märkning 9-25 (1942-07-13)

Haveri 1942-08-12 vid Hässlö. Kollision efter landning. Märkning 9-18
Motor: Fiat A 74M nr 1221
Ff kapten L Peyron
Orsak till haveri: Kollision på marken med J 11 nr 2571
Skador flygplan: Flygkroppen avhuggen.

Haveri 1943-03-02 vid F 9, Säve. Märkning 9-18, tillhörde 2/F 9
Motor: Fiat A74M nr 1221
Flygförare kapten Lennart Peyron oskadad
Orsak till haveri: Vindkast i starten.
Skador flygplan: Vänster vingställ och höjdroder skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 5.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Att kapten Peyron vid startförsök havererat med fpl J 11 nr 2561, fljnr 18, se bil 1.

Bil 1.
Ch 2/F 9 med an-
mälan ang haveri.

Till Depåchefen

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag denna dag i samband med startförsök havererat med fpl nr 18.

Säve den 2/3 1943.
L. Peyron
Ch 2/F 9

Kapten Peyron anförde i huvudsak följande:
att han kört ut från uppställningsplatsen på bana 1 för att starta;
att vinden varit hård och byig (16 – 20 m/sek), varför han haft hjälp av två mekaniker under utköärningen;
att han, sedan han kommit ut till ”torget” svängt upp på bana 2, som låg mest vindrätt ehuru med nåpgon sidvind från höger, för att starta;
att han givit gas och i samma ögonblick som fpl lättat erhållit en mycket kraftig vindstöt från höger, som kastat omkull fpl åt vänster:
att han sökt parera med höger sidoroder och skevning;
att detta icke hjälpt utan fpl lagt vänster undervinge och så småningom även övervingen och höjdrodret i banan, vilka därvid skadats;
att han dragit av gasen och alltjämt sökt hålla fpl mot vinden:
att fpl så småningom rätat upp sig och stannat på banan.

Uppläst och vidkänt:
L. Peyron
Kapten

Bild

Korpral 71 Mellin anförde i huvudsak följande: (i vilket vpl 9132 Berg instämde)
att han tjänstgjorde som mekaniker å fpl 18,
att han och vpl 9132 Berg hjälpte till vid kapten Peyrons utkörning till start den 2/3 genom att hålla i vänster undervinge,
att kapten P vid torget svängde upp i vinden för att starta,
att startriktningen var i det närmaste mot vinden,
att fpl omedelbart efter det kapten P givit gas började luta åt vänster och rulla på ett hjul med stjärten lyft från marken,
att lutningen successivt ökade så att vänster undervinge och så småningom även övervingen berört marken,
att fpl gjort en kraftig högergir, varvid stjärten slogs i marken, varvid höjdrodret skadades,
att fpl därefter rätade upp sig,
att han ansåg haveriet bero på att en kastby träffat fpl,
att kastbyar då och då uppträtt under dagen ifråga,
att han ansåg den över haveriet uppgjorda skissen riktig med undantag för att han ansåg att någon bromsning ej skett vid x utan att de märken som uppstått där berodde på fpl kaning.

Uppläst och vidkänt:
Gunnar Berg
Vpl 9132
Lennart Mellin
K 71

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kastby som vid start vält fpl

Säve den 3/3 1943
Nils Adlercreutz
Förhörsledare
S.P. Bissmarck
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i tillbörlig aktsamhet.
Kronan vidkännes kostnaden.

Säve den 8/3 1943
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg

Till CVM 1944-02-08 för liten översyn, motorbyte. Motor typ Fiat A74 nr 1303
Motor nr 1463 urmonterad 1944-03-31 och nr 1303 inmonterad.
Till F 9 1944-04
Kasserat 1945-03-14
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron