2558 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2558 J 11

Inläggav Leif Fredin » 26 mar 2014, 17:30

2558
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 988

Kontrollfluget 1941-05-20
Avsänt från Turin 1941-06-11
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-07-11.
Anmält klar för avhämtning 1941-07-17.
Godkänt 1941-07-18
Levererat till F 9 1941-07-19. Motor typ Fiat A 74 nr 1381
Formation 1941-10-11
Märkning 9-44 (1941-11-05)

Haveri 1942-03-12, märkning 9-22
Motor: Fiat A 74 nr 1381
Ff kadett Ryberg.
Orsak till haveri: Skärning.
Skador motor: Motorn skurit.

Haveri 1942-07-07. Märkning 9-22
Motor: Fiat A 74M nr 1620.
ff löjtnant Langéen oskadad
Orsak till haveri: Ground loop under inkörning efter landning
Skador flygplan: Höger undervinge och höger höjdroderhalva deformerade.
Beräknad reparationskostnad 7.000:- kr

Haveri 1943-02-25 vid F 9, Säve. Märkning 9-43 Tillhörde 3/F 9
Total gångtid: 226.45 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1202
Total gångtid: 6.45 tim
Orsak till haveri: Kollision under inkörning till parkeringsplatsen efter landning.
Skador flygplan: Totalhaveri av vänster vingställ
Skador motor: Inga.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Se anmälan fr. stnavdch, bilaga 1.

Bilaga 1.

Stnavdch med
anmälan
Till Chefen för 1. div F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla att fpl 2/2513, med motor 1220, denna dag under inkörning till parkeringsplatsen efter landning, kolliderat med fpl 43/2558, med motor 1202, ur 3 div, vilket fpl var parkerat å 3. div parkeringsplats å startbana 1.
Följande skador uppstodo å flygplanen:
2/2513; Höger övervinge, undervinge och luftintag till oljekylare samt propellern skadade.
43/2558: Vänster övervinge och undervinge totalhavererade.
Förare: Vpl ff Ros.
Gångtid å fpl 2/2513 118 t 10 m
Gångtid å motor 1220 8 t 20 m
Gångtid å fpl 43/2558 226 t 45 m
Gångtid å motor 1202 6 t 45 m

Säve den 25 febr. 1943.
S. Edstam

Vpl ff, furir Ros anförde i huvudsak följande:
Han hade 25/2 omkr kl 11 landat efter c:a 1 timmes gruppflygning. När han körde ut till start såg han att såväl 1., 2. som 3. div fpl stor uppställda längs bana 1. När han körde in för att parkera på 1. div uppställningsplats hade han sin uppmärksamhet riktad åt vänster. Att det yttersta fpl i 3 div skulle stå så långt ut tänkte han ej på utan körde rakt in i detsamma. Han hade på banan kört i svängar, som brukligt är, och därvid iakttagit som han trodde det yttersta fpl i 3. div. Det visade sig dock att detta var fel, ity att det fpl han iakttagit var det yttersta i 2. div, därav kollisionen (se bilaga 2).
Han har intet att säga till sitt försvar.

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Helt och hållet slarv, slöhet och vårdslöshet från förarens sida.

Säve den 25/2 1943
G. Swanlund
Förhörsledare
Svante Nordquist
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 8/3 1943
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg

Haveri 1943-08-10 vid F 9 Säve. Märkning 9-43
Total gångtid: 314.25 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1202
Total gångtid: 87.40 tim
Flygförare: vpl furir Kurt Birger Persson oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning.
Skador flygplan: Höger landningsställsben bortslitet, knutpunkt för mittstävor i landningsstället lossbruten. Höger undervinge totalhaveri, vingroten å flygkroppen skadad. Propellerspetsarna skadade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 15.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri vid landning.

Vpl ff Persson anförde i huvudsak följande:
Vid landning med fpl 2558 hade han felbedömt fpl hastighet med påföljd att fpl vikt sig på ca 2-3 m höjd och havererat.
Såsom förklaring till felbedömningen anförde han att han för dagen icke kände sig fullt frisk och på grund därav hade svårigheter att rätt bedöma hastigheten.
Efter haveriet undersöktes P av läkare, vilken konstaterade en feber av +37,8°. P sjukskrevs omedelbart.

Utdrag ur sjukrulla:
På fråga varför han icke före flygningen anmält sjukdomen genmälde P, att han bedömt sjukdomen som så lindrig att den icke borde kunna inverka på flygningen.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Felbedömning av fpl hastighet vid landning; felbedömningen synes bero på nedsatt kondition till följd av sjukdom.

Säve den 10/8 1943
K E Karlsson
Förhörsledare
C Lothigius
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 17/8 1843
M Bång
Flj-chef
/R A Sandberg

Överlämnat till F 13 1944-07-28 som lån med motor typ Fiat A 74 nr 1696
Återlämnat till F 9 1944-10-18
Kasserat 1945-03-14
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst