2548 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2548 J 11

Inläggav Leif Fredin » 25 mar 2014, 12:06

2548
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 966

Kontrollfluget 1941-04-30
Avsänt från Turin 1941-06-17
Till CVM för uppmontering. Påbörjad 1941-06-04. Anmält klar för avhämtning 1941-06-20.
Godkänt 1941-06-20
Levererat till F 9 1941-06-27 med motor typ Fiat A 74 nr 1307
Märkning 9-23 (1941-07-28)

Haveri 1941-12-01 vid Säve. Märkning 9-23
Motor: Fiat A 74M nr 1307
Ff vpl Axel Olsson oskadad
Orsak till haveri: Fpl gjort ground-loop vid utrullning efter landning.
Skador flygplan: Vänster undervinge och vänster höjdroder havererade.
Beräknad reparationskostnad 4.000:- kr

Haveri 1942-02-07 vid Säve. Märkning 9-23
Motor: Fiat A 74M nr 1307
Ff vpl korpral Gustaf Mauritz Armfelt oskadad
Orsak till haveri: Kollision på marken med J 11 nr 2549 vid start
Skador flygplan: Vingställ hav. Diverse kroppsskador.
Skador motor: Havererad.

Förråd 1942-02-08

Haveri 1943-02-19 vid F 9, Säve. Märkning 9-41. Tillhörde 3/F 9
Total gångtid: 150 tim.
Motor: Fiat A74M nr 1149
Total gångtid: 46 tim.
Orsak till haveri: Påkört på marken.
Skador flygplan: Höger vingställ samt krysstag: totalhaveri
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationkostnad: 20.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kollision under körning på marken, varvid ff Persson med fpl 2545 påkörde fpl 2548.

Stnavdch med
Anmälan.
Till Ch 3/F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 40, förare vpl ff Persson, denna dag påkört fpl 41, varvid båda fpl skadats.
Säve den 19/2 1943.
Sven Robach
Stnavdch

Vpl ff Persson anförde:
att han den 19/2 skulle såsom ”trea” deltaga i gruppflygning;
att gruppen före passets början varit parkerad å startbana nr 1 enl skiss nedan

Bild

att fpl 38 börjat utkörningen, följd av fpl 39 och 40 (utkörningsbanor se skissen);
att utkörningen skett under svängar för att föraren lättare skulle kunna överblicka utkörningssträckan;
att han före utkörningens början sett fpl 41 parkerat på banan;
att han under utkörningen koncentrerat hela sin uppmärksamhet på fpl 39;
att han oförmodat kolliderat med fpl 41 med skador å båda fpl som följd.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Vårdslöshet.
Säve den 19/2 1943
K E Karlsson
Förhörsledare
Carl Lothigius
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 25/2 1943
M Bång
Depåchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-03-26 vid F 9, Säve. Märkning 9-41, tillhörde 3/F 9
Total gångtid: 166.55 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1129
Flygförare vpl ff korpral 6282-45-41 Ulf Julle Dahlquist oskadad
Orsak till haveri: Kollision med lufttub under körning på marken
Skador flygplan: Höjdroder skadat. -
Skador motor: Inga.
Beräknad repRtionskostnad 200:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Att ff Dahlquist med fpl påkört en lufttub.

Vpl ff Dahlquist anförde i huvudsak följande:
att han under inkörning efter landning ej observerat en lufttub, som var uppställd fritt på fältet 100 m utanför hangaren;
att han hade uppmärksamheten riktad på en mekaniker, som anvisade parkeringsplats;
att han då han svängde för att parkera, körde på lufttuben, varvid höjdrodret skadades.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Ovarsamhet vid körning på marken.

Säve den 30/3 1943
Einar Tehler
Förhörsledare
Arne Thorstenson
Protokollförare

Inget beslut med i protokollet

Överlämnat till F 13 1944-04-27 som lån med motor typ Fiat A 74 nr 1221

Haveri 1944-06-19
Motor typ Fiat A 74 nr 1221 skurit

Återlämnat till F 9 1944-07-03, till F 9 förråd.
Till CVM 1944-07-12 för liten översyn, motorbyte. Motor typ Fiat A 74 nr 1231 monterad. Klar 1945-02-20
Till F 9 1945-03-08
Flygtid i Flygvapnet 322:30 tim. Antal flygningar 612 st.
Försålt till Svensk Flygtjänst AB, Stockholm enligt MV 798:11 daterad 1945-03-23. Pris 200:- kr per fpl (beräknat skrotvärde)
Till Svensk Flygtjänst AB, Stockholm 1945-04-09

Registrerat SE-AOK
Leif Fredin
 
Inlägg: 3922
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst