2545 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2545 J 11

Inläggav Leif Fredin » 25 mar 2014, 12:01

2545
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 923

Kontrollfluget 1941-04-07
Avsänt från Turin 1941-04-19
Till CVM för uppmontering. Påbörjad 1941-05-08. Anmält klar för avhämtning 1941-05-17.
Levererat till F 9 1941-05-19 med motor typ Fiat A 74 nr 1232
Godkänt 1941-05-20
Förråd 1941-11-01
Formation 1942-01-21

Nödlandning 1942-02-26
Motor: Fiat A 74 nr 1232
Ff fanjunkare Wetterholm oskadad
Orsak till nödlandning: Bränslebrist.

Haveri 1942-03-27
total gångtid 106.25 tim;
Motor typ Fiat A74 nr 1232 total gångtid 136.05 tim; Gångtid efter SM 109.25 tim
Motorn skurit. Metallspån i filtren. Temperatur och oljetryck normala. Orsaken ej konstaterad..

Nödlandning 1942-08-13 vid Norrköping. Märkning 9-40
Motor: Fiat A 74R nr 356
Ff kadett Larsson oskadad.
Orsak till nödlandning: Motorfel.
Skador motor: Ventilstyrningen skuren på tre cylindrar.

Haveri 1943-02-19 vid F 9, Säve. Märkning 9-40.
Motor typ Fiat A74M nr 1380
Flygförare vpl ff 325-35-40 korpral Curt Birger Persson oskadad
Orsak till haveri: Kollision under körning på marken.
Skador flygplan: Propeller skadad.
Skador motor: Inga.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Kollision under körning på marken, varvid ff Persson med fpl 2545 påkörde fpl 2548.

Stnavdch med
Anmälan.

Till Ch 3/F 9.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att fpl 40, förare vpl ff Persson, denna dag påkört fpl 41, varvid båda fpl skadats.
Säve den 19/2 1943.
Sven Robach
Stnavdch

Vpl ff Persson anförde:
att han den 19/2 skulle såsom ”trea” deltaga i gruppflygning;
att gruppen före passets början varit parkerad å startbana nr 1 enl skiss nedan


Bild

att fpl 38 börjat utkörningen, följd av fpl 39 och 40 (utkörningsbanor se skissen);
att utkörningen skett under svängar för att föraren lättare skulle kunna överblicka utkörningssträckan;
att han före utkörningens början sett fpl 41 parkerat på banan;
att han under utkörningen koncentrerat hela sin uppmärksamhet på fpl 39;
att han oförmodat kolliderat med fpl 41 med skador å båda fpl som följd.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Vårdslöshet.
Säve den 19/2 1943
K E Karlsson
Förhörsledare
Carl Lothigius
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 25/2 1943
M Bång
Depåchef
/R A Sandberg

Haveri 1943-07-28 vid F 9 Säve. Märkning 9-40
Total gångtid: 337.25 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1384
Total gångtid: 85.35 tim
Flygförare vpl furir 366-53-58 Torsten Brismar oskadad
Orsak till haveri: Kollision med jordhöjd vid landning.
Skador flygplan: Vänster landningsställsben bortslitet; vänster undervinge totalhaveri; vänster vingrot skadad; tygsträckare och beklädnad på kroppens undre vänstra sida skadad; vänster stabilisatorhalva totalhaveri; vänster höjdroderhalva skadad; höger stabilisatorhalva skadad.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 12.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri vid landning

Vpl ff Brismar anförde i huvudsak följande:
att han deltog i 3.div flygövn den 28/7 efter ordinarie tjänstens slut för dagen;
att landningsmärke icke varit utlagt;
att starkt solsken i landningsriktningen försvårat sikten vid landningen;
att han väl känt till att vissa fältarbeten pågingo på flygfältet; på arbetsplatsen voro stora jordhögar uppkastade; platsen utmärktes av gula varningsflaggor på ung 1 m långa stänger.
att han bort landa till höger om dessa;
att han under landningen varit delvis bländad av solen;
att han icke kunnat upptäcka var fältarbetena pågingo med det oaktat fortsatt landningsmanövern tills han kolliderat med en jordhög med haveri som följd.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Ovarsamhet från förarens sida

Säve den 29/7 1943
Einar Theler
Förhörsledare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 18/8 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg

Haveri 1944-10-19 bana 22, F 9. Märkning 9-28
Ff Kaptajnløjtnant Jørn Ulrich oskadad
Orsak till haveri: Ground-loop vid inkörning med fpl J 11 n:r 28 varvid vänster vingspets och vänster höjdroderspets skadades
Beräknad reparationskostnad 7.000:- kr

Ur protokoll

Kaptanjnløjtnant J.Ulrich
Säve, den 20’ oktober 1944.

Til Chefen for 3’ Division.
Rapport angaaende Havari paa Flyvemaskine Nr 28 under Kørsel paa Marken den 19/10 Kl 1515

Ved sidste Landning efter Landningsøvelser paa Bane 22 den 19’ ds. Kl 1514 standsete Maskinen, Nr 28, ca 50-100 m forbi Torvet. Darefter svinges Maskinen 180° og Kørsel mot Tornet paabegyndtes, for der at svinge till højre till Bane 04. Under Tilbagekørslen paa Bane 22 observeredes en J 22’ under Planering, og for hyrtigst muligt at komme bort fra Banen, kørte jeg Maskinen saa hurtigt, at den ved Svinget ind paa Bane fortsatte Svinget til højre saa kraftigt, at den tippede op paa venstre Hjul, hvorved venstre underste Plantip blev bøjet. Maskinen gick af sig selv tilbage paa begge Hjul, hvorefter Maskinen kørtes til Hangar.
Antagelig kunde jeg ved Kørsel med Normalfart have naaet Bane 04 under J 22’ passerede.

Jørn Ulrich

1.trafikledare Peterson anförde i huvudsak följande:
att han eftermiddagen den 19/10 var trafikledare på märket;
att fpl 28 landade kl 1510, rullade ut och stannade strax bortom ”torget”;
att fpl 28 därefter svängde runt 180° och körde tillbaka utefter landningsbanan;
att ett fpl J22 planérade för landning samtidigt;
att han insåg att fpl J11 inte skulle hinna från landningsbanan innan efterföljande fpl landat, varför han
gav detta tecken att avbryta landningen;
att föraren i det landande fpl ej observerade detta utan landade;
att han observerade, att fpl J11 påskyndade undankörningen och därvid gjorde ground-loop vid avkörningen
från landningsbanan;
att han, då han var upptagen med att ge tecken åt efterföljande fpl, ej observerade, att fpl J11 skadades och
därför ej observerade numret på efterföljande fpl.
att intet övrigt fanns att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
B.T.Flodén
Förhörsledare

Fänrik Lindström anförde i huvudsak följande:
att han på order av löjtnant Lindelöv ställdes till löjtnant Flodéns förfogande som biträde vid utbildningen av
danska officerare å fpl J11;
att han ombesörjde deras utbildning på marken;
att samtliga erhållit kännedom om fpl:s ground-looptendens;
att samtliga markkört utan anmärkning;
att han den 19/10 iakttog fpl 29 under landning, som utfördes normalt;
att ff efter helomvändning på banan tydligen upptäckte planérande J22 som stod i begrepp att landa;
att ff körde undan på banan och vis sväng in på ny bana över ”torget” erhöll för hög fart med ground-loop
som påföljd;
att J22 landade, dock utan kollisionsrisk;
att intet övrigt fanns att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
B.T.Flodén
Förhörsledare

Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av:
att Ulrich, som genomgick inflygning på fpl typ J11, efter landning kört fortare än vanligt för att hastigt
komma ur vägen för efterföljande J22, med följd att han ej kunnat behärska fpl vid sväng från
landningsbanan.

Säve den 23/10 1944
B.T.Flodén
Förhörsledare
Olle Holger
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
FF anses ej ha brustit i tillbörlig aktsamhet.

Säve den 30/10 1944
Nils Adlercreutz
Major
/ R A Sandberg

Flygtid i Flygvapnet 434:45 tim. Antal starter 740 st.
Försålt till Svensk Flygtjänst AB, Stockholm enligt MV 798:24 daterad 1945-05-15
Pris 200:- kr per fpl (beräknat skrotvärde)
Till Svensk Flygtjänst AB, Stockholm 1945-06-14

Registrerat SE-AOW
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron