2540 J 11

I tjänst 1940-1945
Antal i Flygvapnet: 72 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2540 J 11

Inläggav Leif Fredin » 24 mar 2014, 16:27

2540
Typ Fiat C.R.42
Tillverkare: Fabbrica Italiana Automobili Torino, Turin
Tillverkningsnummer: 918

Kontrollfluget 1941-04-08
Avsänt från Turin 1941-05-03
Till CVM för uppmontering.
Påbörjad 1941-05-16.
Anmält klar för avhämtning 1941-05-28.
Levererat till F 9 1941-05-29 med motor typ Fiat A 74 nr 1231
Godkänt 1941-05-31
Märkning 9-31 1941-06-12
Märkning 9-21 1941-11-24

Haveri 1942-02-17, märkning 9-21
Motor: Fiat A 74 nr 1231
Ff vpl korpral Roos oskadad
Orsak till haveri: Skärning
Skador motor: Motorn skurit.

F 9 verkstad 1942-02-19

Haveri 1942-06-03 vid Säve. Märkning 9-21
Total gångtid: 227 tim
Motor: Fiat A 74M nr 1618
Ff löjtnant Lindblad oskadad.
Orsak till haveri: Ground loop i utrullning efter landning
Skador flygplan: Vänster över- och undervinge deformerade. Vänster stabilisator- och höjdroderhalva deformerade. Torsionslänk till ben bruten.
Beräknad reparationskostnad 3.000:- kr

Haveri 1942-10-01 vid F 9. Säve. Märkning 9-21, tillhörde 2/F 9
Motor typ Fiat A74M nr 1378
Total gångtid: 104 tim
Flygförare löjtnant Langéen oskadad
Orsak till haveri: Ground-loop.
Skador flygplan: Höger undervinge och höjer höjdroderhalva deformerade.
Skador motor: Inga.
Beräknad reparationskostnad: 7.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Ground-loop i samband med landning.

Utförda materielprov:
Vid kontroll av bromssystemet framkom att vänstra bromstrumman var oval, så att hjulet högg vid bromsning, och ojämn bromsverkan blev följden.

Löjtnant Langéen anförde i huvudsak följande:
att han under utrullning efter landning fick ”sporrjazz”,
att fpl härunder började svänga åt vänster,
att motsatt sidoroder och full broms ansattes, dock utan verkan,
att fpl fullbordade giren skarpt åt vänster, varvid höger vinge gick i marken.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Med hänsyn till att landningen företagits å bana samt att bromsarna voro feljusterade synes föraren icke kunna gas ansvarig för haveriet.

Säve den 5/10 1942
L. Peyron
Förhörsledare
Åke Lindblad
Protokollförare

Beslut:
Föraren anses ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden, materielen iståndsättes genom avd VI omsorg.

Säve den 7/10 1942
M. Bång
Depåchef
/R.A. Sandberg.


Haveri 1943-08-09 vid F 9 Säve. Märkning 9-21
Total gångtid 322 10 tim
Motor typ Fiat A74M nr 1380
Total gångtid 48.15 tim
Flygförare kadett Kurt E. Tegnér; 1.mek vicekorpral 95 Johnny Andersson oskadade
Orsak till haveri: Skada vid utkörning till fältmässig uppställningsplats.
Skador flygplan: Höjdroder skadat.
Beräknad reparationskostnad: 1.500:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Skada å fpl 21 i samband med utkörning från fältmässig uppställningsplats.

Vk 93 Andersson anförde i huvudsak följande:
Han var 1.mek å fpl 21 och hade av stnavdch erhållit order att förflytta fpl från fältmässig uppställningsplats över fältet till flygfältet. Som förare i fpl tjänstgjorde kadett Tegnér. Då A. med hänsyn till den på grtund av föregående dygns regn försämrade markbeskaffenheten icke ansåg, att han med tilldelat manskap kunde draga fram fpl med handkraft, startade han fpl motor. Ehuru utkörningen beräknades bliva svår med hänsyn till en del mindre träd stodo ganska nära fpl väg, ansåg han dock att utkörningen skulle kunna ske utan risk genom att med sporrgaffel styra fpl sporre. På grund av den mjuka markbeskaffenheten lyckades han dock icke styra fpl stjärt så att kollision mellan höjdrodret och ett mindre träd kunde undbikas. Han hade icke tänkt sig möjligheten att vänta med utkörningen och tillkalla mer folk.

Uppläst och vidkänt:
Johnny Andersson
Vk 93

Kadett Tegnér anförde i huvudsak följande:
Han hade själv iordningsställt ifrågavarande uppställningsplats och visste, att utkörningen kunde vara förenad med risker. Han ansåg dock att läget var så brådskande att dessa risker måste tagas.

Uppläst och vidkänt:
Kurt Tegnér
Kadett

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Ovarsamhet såväl från 1.mek som kadett Tegnérs sida. I ordergivning hade särskilt påtalats att utkörningen skulle ske på tid, men att detta icke finge innebära att säkerheten eftersattes.

Säve den 9/8 1943
K. Lagerström
Förhörsledare
G. Tapper
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Säve den 13/8 1943
M Bång
Fljchef
/R A Sandberg

Totalhaveri 1944-02-08 vid Kållered. Märkning 9-28
Motor: Fiat A 74M nr 1378
Ff vpl Leif V Larsson omkom

Kasserat 1944-03-01. Gångtid total 392 tim, efter LF 21 tim. Antal flygningar 710 st. Motor typ Fiat A74 nr 1378. Gångtid total 265 tim, efter SM 21 tim.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 11, Fiat C.R.42

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst