262 J 8

I tjänst 1937-1947
Antal i Flygvapnet: 55 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

262 J 8

Inläggav Leif Fredin » 27 feb 2014, 10:20

262
J 8
Typ Gloster Gladiator I
Tillverkare: Gloster Aircraft Co. Ltd., Hucclecote, England

Till CVM
Godkänt 1939-06-16
Till CVM Fc 1939-07-01. Motor typ My S2 nr 234
Märkning 8-32
Överlämnat till F 8 1939-08-17
F 8 verkstad 1939-08-17. Montering av radiomottagare
Formation 1939-08-24
Verkstad 1940-01-02. Passning av skidställ
Formation 1940-01-05
Verkstad 1940-04-08. Reparation
Formation 1940-04-11
Verkstad 1940-06-04. Liten översyn
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Överlämnat till F 9 1940-07-01 med motor typ MyS2 nr 201
Överlämnat till F 10 1941-10-29
F 10 formation 1941-04-02 med motor typ My S2 nr 211

Bild

Haveri 1941-05-19. Märkning 10-13
Motor: My S2 nr 211
ff löjtnant B Wirfält oskadad
Orsak till haveri: Sten i propellerfält.
Skador motor: Propeller skadad.
Beräknad reparationskostnad 1.200:- kr

Verkstad 1942-01-29. Liten översyn, motorbyte

Nödlandning 1942-09-11
Motor: My S2 nr 207
ff offasp. M Jönsson oskadad
Orsak till nödlandning: Automatiska spjällreglaget kärvat fast.

Överlämnat till F 8 1942-10-09

Nödlandning 1942-11-30 vid F 8 Barkarby. Märkning 8-92, tillhörde 4/F 8
Total gångtid: 563.45 tim
Motor: MyS2 nr 207
Total gångtid: 75.20 tim
Ff kapten Dahlberg A. Dahlberg oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörning
Skador flygplan: Stabilisatorer, höjd- och sidoroder, mindre skador. Sporrens kolvrör avslaget. Bägge bakersta kropps-rören bockade och buckliga.
Skador motor: inga -
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 1.000:- Kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Nödlandning på grund av oljebrist.

Kapten Dahlberg anförde i huvudsak följande:
att starten gick no kl 1410. Efter urgång ur trafikvarv, stigning till 3000 met med kurs mot Ekolsund, därifrån nordlig kurs under c:a 3 min och sedan sydlig kurs. Härunder utfördes avancerad flygning, bl a looping, hjulning och topproll. Efter sista topprollen förmärktes stark rökutveckling, instrumenten visade normalt, motorn drogs av och med svagt dragande motor planerades mot Barkarby. På c:a 1000 met höjd över Riddersvik ökades motorvarvet till c:a 1900 varv, motorn fungerade normalt. Härefter svängdes in på baslinjen för land-ning på bana 6. Efter insvängningen och sedan klaffarna fällts ut planerades i landningsriktningen med något dragande motor (800 – 1000 varv).
På c:a 500 met avstånd från fältet upphörde motorn att dra, och enär fältet icke kunde ernås gjordes sväng 5-10° åt vänster och landning verkställdes på en plöjd åker 2-300 met nordväst vägskälet Barkarby. Landningen gick normalt. Efter landningen stoppade motorn självmant och konstaterades att motorns framsida och fpl underdel var övdersköljd av olja, samt att sporrstället skadats. Förvärmningsreglaget har under flyg-ningen stått på kalluft samt har oljetemperaturen varierat mellan 60 och 70°.

Uppläst och vidkänt:
A. Dahlberg.
Kapten.

Fplmästare Larsson anförde i huvudsak följande:
vid undersökning i samband med bärgningen konstaterads att kalluftsreglaget stod på kalluft, oljekylarreglaget stod på ”Alla kylare inkopplade”. Vid senare undersökning konstaterades att oljan runnit ut ur oljesumpens urluftningsöppning. Huruvida olja även kommit ur vevhusventilationsrören kan ej fastställas. Oljesumpen inne-höll 3 lit olja det vill säga toppfull, oljetanken tom. I övrigt intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Paul E. Larsson.
Fplmästare

Bil 1.
Fpl.mästare Larsson
Med anmälan.

Till Tygoff F 8 depå.

Härmed får jag vördsamt anmäla att vid besiktning av fpl J 8 nr 262 efter nödlandning i samband med motorstörning har följande framkommit:
Motor: Oljetanken tom, oljan runnit ut ur sumpens urluftning, eller genom vevhusventilationen. I övrigt inga anm. Vid provkörning av motorn har inget onormalt kunnat iakttagas, utan att motorn går anmärknings-värt mjukt och jämnt jämfört med andra.
Fpl: Vid besiktning av flygkroppen har följande anm gjorts: Duken under bakkroppen trasig. Bakre undre stjärtplåt trasig. Duken på stabilisatorn och höjdroder trasig. Höjdroderaxel tillbucklad. Sidorodret de-formerat. Sporrdamasken trasig. Dessutom har komplett ny sporre monterats, landningsstället varit helt avklätt och alla bultar kontrollerade.

Barkarby den 7 dec 1942.
Paul E. Larsson.
Fplmästare

1. mek K 160 Johansson anförde i huvudsak följande:
Fpl var tankat med 375 lit bensin samt 22 lit olja. Uppkörning utan anmärkning. I övrigt intet att tilägga.

Uppläst och vidkänt:
Sören Johansson.
Korpral 160.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Föreslås att fpl med motor överlämnas till avd VI för vidare undersökning.

Barkarby den 2/12 1942.
Mac Hamilton
Förhörsledare
Gustav Andersson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Då ingen genom slarv eller vårdslöshet varit till skadan vållande, får vid den gjorda utredningen bero.
Kronan vidkännes kostnaderna för materielens iståndsättande.

Barkarby den 13/12 1942.
K. Lindahl
Tjf chef F 8 depå.

Nödlandning 1943-03-15 vid F 8 Barkarby. Märkning 8-92, tillhörde 4/F 8
Total gångtid: 570 tim
Motor: My S2 nr 208
Total gångtid: 374 tim
Flygförare kapten S. Wennerström oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörning
Skador flygplan: inga
Skador motor: Översänd till CVM för undersökning

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Motorkrångel, landning F 8

Förare Kapten Wennerström anförde i huvudsak följande:
Start från F 8, utflygning riktning Skå-Edeby på 500 m höjd, alla instrument visade normalt. I närheten av Skå-Edeby plötsligt tvärstopp. Under plané för utförande av nödlandning på Skå-Edeby iakttogs instrumenten icke.
Efter flera rörelser fram och åter med gasreglaget, varvid förlorades 2 – 300 m i höjd, tog sig plötsligt motorn vid rörelse av gasreglaget bakifrån och framåt. Därefter stigning till cirka 700 m höjd, varunder alla instrument visade normalt.
Återflygning till F 8, varunder motorstopp inträffade ytterligare två gånger, varvid dock motorn åter började fungera sedan gasreglaget förts till sitt bakersta läge och därefter åter framåt.

Stockholm den 29 mars 1943.
S. Wennerström
Kapten

Flygingenjör Gunnarsson anförde i huvudsak följande:
Efter företagen justering av motorn i tygverkstaden provflögs fpl av honom. Härvid framkom emellertid samma tendens, att motorn stannade i luften, samt i övrigt visade en mycket hård gång.

Uppläst och vidkänt:
A.P. Gunnarsson
Flygingenjör

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Fpl överlämnat till verkstaden för närmare undersökning av motorn.

Barkarby den 15/3 1943
Mac Hamilton
Förhörsledare
Kapten
H. Molander
Protokollförare
Sergeant

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Motorn nedmonteras för stor översyn

Barkarby den 7/4 1943.
L.G. Hägglöf
Chef F 8 depå.

Nödlandning 1943-06-08 vid Håbo-Tibble. Märkning 8-92, tillhörde 2. div/F 8
Total gångtid: 595.30 tim
Motor typ My S2 nr 230
Total gångtid: 35 tim
Flygförare asp Åke Westerlund oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp
Skador flygplan: Inga
Skador motor: Inga

Ur protokoll
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Nödlandning.

Asp. Westerlund anförde i huvudsak följande:
att han varit beordrad utföra rote- och avancerad flygning
att han under senare delen av flygningen hade falltanken inkopplad
att motorn började gå ojämnt samt att oljetrycket sjönk
att landning utfördes vid Negelstena gård i Håbo–Tibble utan anm.

Uppläst och vidkänt:
Åke Westerlund
Aspirant
Fanj Friberg anförde i huvudsak följande:
att han undersökte flygplan och motor efter ankomsten till landningsplatsen
att vid provkörning av motorn denna var utan anmärkning
att han flög flygplanet till F 8.

Uppläst och vidkänt:
H. Friberg
Fanj.

Av besiktning och förhör framgår, att nödlandning föranletts av:
att föraren kört slut på bränslet i falltanken och på grund av låg höjd ej hunnit få motorn igång på huvudtanken.

Barkarby den 11/6 1943.
F. Lambert-Meuller
Förhörsledare
R. Westerberg
Protokollförare

Beslut
Nödlandningen har orsakats därav att föraren för tidigt kopplat om till falltank.
Med hänsyn till sin utbildningsståndpunkt och relativa ovana vid fpltypen synes föraren ek kunna göras ansvarig för den inträffade nödlandningen.

Barkarby den 22/6 1943.
L.G. Hägglöf
Chef F 8 depå.

Överlämnat till F 9 1944-05-03

Nödlandning 1944-08-17. Märkning 9-92
Motor: My S2 nr 230
Ff överste Tornberg oskadad
Orsak till nödlandning: Dimma
Skador flygplan: Obetydliga dukskador

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Kasserat 1945-07-11 ” då fpl uppnått full gångtid” med motor typ My S2 nr 230
Kassationsdatum 1945-11-03,”Fpl sålt till Tekniska Gymnasiet, Norrköping” enl skrivelse MA 730:428 av 1945-11-23, fpl uppnått full gångtid 1945-11-03 enl MF 89:256.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till J 8, Gloster Gladiator

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst