17021 B 17C

I tjänst 1941-1955
Fanns i tre versioner, A, B och C
Antal i Flygvapnet
132 st B 17A
54 st B 17B
77 st B 17C
54 st S 17BL
56 st S 17BS

Moderator: Sven-Erik Jönsson

17021 B 17C

Inläggav Leif Fredin » 05 jun 2014, 10:47

17021
B 17C
Typ SAAB L-10
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 12 1943-03-18.

Haveri 1943-03-18 vid SAAB, Linköping.
Total gångtid: 4 tim.
Motor typ PP XI nr 6575
Total gångtid: 5.25 tim
Flygförare löjtnant Erik Westdahl oskadad
Orsak till haveri: Under inkörning till uppställningsplatsen hade föraren kört på en gränsmarkering.
Skador flygplan: Höger landningsställskåpa tillbucklad. Styrplåt för lucka vid sporre skadad. Bakkroppen något intryckt på undersidan.
Skador motor: Inga
Annan materiel: Pejlramen avbruten. Ram för hängande antenn avbruten
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 1.000:- kr
Annan materiel 500:- kr
Summa 1.500:- Kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Under inkörning till uppställningsplatsen vid SAABL provflygningsavdelning kolliderade löjtnant E. Westdahl (ff i fpl nr 17021) med en träställning, tjänstgörande som gränsmarkering för en nyplanerad del av flygfältet. Vid kollisionen bortslets fpl pejlram och smärre skador uppstodo å fpl.

Löjtnant E. Westdahl anförde i huvudsak följande:
att han i samband med mottagning av fpl vid SAAB:L den 18/3 1943 utförde kontrollflygning av fpl nr 17021;
att han efter landning verkställde inkörning mot uppställningsplatsen vid provflygningsavdelningen;
att han, eftersom kontrollflygningen utförts utan anmärkning, avsåg parkera fpl för förnyad utkörning till start, så snart vederbörliga protokoll hade underskrivits;
att han under inkörningen, genom att upprepade gånger föra undan fpl nos, oavlåtligt kontrollerade att fpl rullade mitt emellan de båda gränsmarkeringslinjerna.
Fpl väg enl bif skiss.
att den lågt stående solen bländade honom för sikt framåt;
att han kolliderade med en träställning, som utgjorde gränsmarkering till en nyplanerad del av flygfältet;

Löjtnant E. Westdahl anförde härutöver:
Placeringen av nämnda träställning mitt framför uppställningsplatsen i den för övrigt ganska smala ”tungan” av flygfältet synes ha varit synnerligen olämplig. För personal som icke ägde kännedom om denna träställnings plats, förelåg en absolut kollisionsrisk vid förande av fpl från flygfältet till den västra delen av uppställningsplatsen, i synnerhet som sikten framåt i fpl 17 är mycket begränsad. Åsyna vittne till kollisionen var löjtnant E. Aulén.

Uppläst och vidkänt:
Erik Westdahl
Löjtnant

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Att föraren kolliderat med en träställning, vilken omotiverat placerats på flygfältet.
Föraren synes icke kunna läggas till last det passerade med hänsyn till rådande förhållanden (dålig sikt framåt i fpl samt bländning av solen).

Kalmar den 19/4 1943.
Erik Raab
Förhörsledare
Einar Aulén
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Föraren synes icke brustit i skälig aktsamhet. Kronan, titel 18, vidkännes kostnaden.

Kalmar den 4/5 1943.
O.R. Carlgren
Depåchef
/Arne Almé

Godkänt 1943-04-13

Haveri 1944-06-21, märkning 12-12
Motor: PP XI nr 6685
Besättningen ff löjtnant Sonnevi, fs furir Sebring oskadad
Orsak till haveri: Landningsställ nödutfällt, sporren indragen.
Skador flygplan: Stjärtkon och spinfena deformerade. Fästet f. sporrens manövercylinder brustet. Spant i bakkroppen knäckt.
Beräknad reparationskostnad 700:- kr

Nödlandning 1945-01-30
Motor: PP XI nr 6685
Besättningen ff kapten Weman, fsig furir Allzén oskadad
Orsak till nödlandning: Dåligt väder

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Till CVM 1945-05-14 för liten översyn, motorbyte. Motor typ PP XI nr 6685. Motor typ PP XI nr 7106 inmonterad. Klar 1945-08-11.
Till F 12 1945-08-11

Totalhaveri 1946-03-11 vid Hallvikens flygfält. Märkning 12-blå E
Motor: PP XI nr 7106
Besättningen ff löjtnant Lennart Wiklund (FFSU), fsig furir K Hannes Nyberg (FFSU) omkom
Orsak till haveri: Kollision med fplvärn vid starten

Kasserat 1946-03-22. Gångtid 243.55 tim. Antal 290 flygningar 290 st
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: 17021 B 17C

Inläggav Bengt Ekbladh » 01 jun 2018, 21:00

17021 B 17C
...
Om Totalhaveriet 1946-03-11 vid Hallvikens flygfält. Märkning 12-blå E
Kollision med fplvärn vid starten

in Memoriam säger::
haveri i start med skidställ, kollision med laduvärn .

B 17 boken säger:
Haveri i samband med start för uppdrag vid E1 vinterövning varvid anfall skulle företagas med 8 st 50 kg övningsbomber...
Är det vi ser här?
https://scontent.farn1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B7BDCD5
Hoppar lite i texten här men..

I samband med starten har 17021 redan i höjd med bankorset lämnat det vältrade stråket åt höger för att senare Thav. i ett laduvärn ....
Fpl fattar eld och de 2 ombord omkommer.
Haveriorsak sägs::
Olämpligt utförd start där ff ej tagit hänsyn till vindstilla och snödjup...
Vidare sägs::
Banans markering borde dessutom varit tydligare

https://scontent.farn1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B89C6CC

https://scontent.farn1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5BC2574B

https://scontent.farn1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B854745

Bilder via FB
Obs samma dag havererar även 17041 på Hallviken......vi får kanske återkomma
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6423
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle


Återgå till B 17 och S 17, Saab 17

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst