Fokker nr 352, J 3 352, S 6A nr 3352, 5352, 352

I tjänst 1928-1931
Antal i Flygvapnet: 3 st J 3, 6 st J 3A och 7 st J 3B
Benämndes populärt "Lilla Fokkern"

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Fokker nr 352, J 3 352, S 6A nr 3352, 5352, 352

Inläggav Leif Fredin » 27 dec 2013, 13:14

Typ: Fokker C.V-D
Tillverkare: Nederlandse Vliegtuigenfabriek, Amsterdam
Tillverkningsnummer 5030

Godkänt 1927-11-13 som Fokker nr 352

Levererat till F 3 1927-11

Bild

I tjänst 1928-01. Motor typ Bristol Jupiter VI nr 6336.
Verkstad. 1928-03. Översyn.
I tjänst 1928-05.

1928-07-01. Typbeteckning J 3

C.F.M. 1928-07-27. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6348 inmonterad
I tjänst 1928-08-01

Haveri 1928-08-19. Nödlandning i Bergsjö, 40 km norr Hudiksvall..
Ff fänrik M. Lindholm oskadad
Nödlandning på grund av tjocka
Landningsställ och propeller sönderslagna. Hemtransporterat per järnväg från Gnarps station 1928-08-23

Förråd 1928-08-28
C.F.M. 1928-09-05. Reparation. Motor typ BJ VI nr 6352 inmonterad
I tjänst 1928-12-06
C.F.M. 1929-01-10. Diverse justeringar
I tjänst 1929-01-13

Haveri 1929-01-25 vid start Vagnhärad. Flygplanet nedmonterat å haveriplatsen och hemsänt per järnväg.

C.F.M. 1929-01-29. Reparation
I tjänst 1929-02-12
Motor typ BJ VI nr 6315 inmonterad 1929-02-23 i Östersund
C.F.M. 1929-04-03. Smärre reparation
I tjänst 1929-04-13
C.F.M. 1929-06-11. 2 st kulsprutor med anordning för skjutning med skarp ammunition monterade, m.m.
I tjänst 1929-06-13
C.F.M. 1929-07-08. Motor typ BJ VI nr 6309 inmonterad.
I tjänst 1929-07-12
C.F.M. 1929-09-04. Översyn och utrustning.
I tjänst 1929-09-11

Haveri 1929-09-20. Planet ställdes på nosen vid landning.

C.F.M. 1929-09-21. Undersökning av flygplan, motor och motorinstallation utan anmärkning.
I tjänst 1929-09-21
C.F.M. 1929-11-02. Översyn. Motor typ BJ VI nr 6314 inmonterad.
I tjänst 1929-12-06
C.F.M. 1930-03-01. Diverse justeringer.
I tjänst 1930-03-08
C.F.M. 1930-05-26. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6315 inmonterad.
I tjänst 1930-07-23
C.F.M. 1930-08-09.
I tjänst 1930-08-13
C.F.M. 1930-09-01. Diverse smärre justeringar
I tjänst 1930-09-27
C.F.M. 1930-11-17. Båda övre skevningsroderlinorna och vänster övre höjdroderlina nya
I tjänst 1930-11-18
C.F.M. 1931-01-27. Motorbyte och översyn. Motor typ BJ VI nr 6318 inmonterad.
I tjänst 1931-02-21
C.F.M. 1931-03-02 Vänster inre bränsletank reparerad m.m.
I tjänst 1931-03-27
Förråd 1931-04-11
C.F.M. 1931-08-28. Grundöversyn. Motor typ BJ VI nr 6355 inmonterad.

Typbeteckningen ändrad till S 6A jml CFV skrivelse nr H.152 daterad 1931-10-09

Omnumrerat 3352 1931-11 enl TB nr H.120 daterad 1931-11-18
I tjänst 1932-03-16
Förråd 1932-05-05. Motor urmonterad
CFM 1932-08-11. Diverse smärre justeringar. Motor typ BJ VI nr 6355 inmonterad.
I tjänst 1932-08-25
CFM 1932-10-05. Diverse arbeten. Omnumrerat till 5352
Överlämnat till F 5 1932-10-15
I tjänst 1932-11-14
Verkstad 1933-01-25. Dk-detaljer inmonterade.
I tjänst 1933-02-01.
Verkstad 1933-05-03. Översyn
Till RO-skolan 1933-07-01 som lån.
Återlämnat till F 5 1933-08-15
Verkstad 1935-08-24. För översyn och radiomontage.
I tjänst 1933-09-12.
Till CVM 1933-11-29.
I tjänst F 5 1934-02-02.
Verkstad 1934-08-13.
Till CVM 1934-08-13. Liten fplöversyn ocht motorbyte. Inmontering av motor typ BJ VI nr 6355
I tjänst F 5 1934-10-13.

Nödlandning 1935-01-21 på grund av dimma
Motor typ BJ VI nr 6355
Ff underlöjtnant Ahlsell. oskadad

Haveri 1935-05-03
Motor typ BJ VI nr 6355
Ff löjtnant Dubois oskadad

Skador flygplan: Framkantsfanér på över- och undervinge söndrat. Brott å undervingens båda balkar vid högra vingspetsen Diverse skador å landningsstället. Propellern kassabel.
Beräknad reparationskostnad kr 970:-

F 5 verkstad 1935-05-03. Haverireparation.
I tjänst 1935-05-13.

Haveri 1935-05-28.

F 5 verkstad 1935-05-28. Haverireparation. Vingställ: Undervinge höger del: bakbalk skarvad m.m., vänster del: utbyte av fanérliv och flänsar m.m.
I tjänst 1935-05-29.
Till CVM 1935-10-04. Liten översyn.
Ommärkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-61

Registreringsnummer 352 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

I tjänst F 5 1935-11-19


Bild


Verkstad 1936-05-01
I tjänst 1936-05-11

Haveri 1936-06-16.

Verkstad 1936-09-25. Smärre justeringar.
I tjänst 1936-10-05
Ommärkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Till CVM 1937-11-05. Stor översyn.
I tjänst F 5 1938-05-09 med motor typ BJ VI nr 6355.
Märkning 5-2 (1938-11-25)

Haveri 1939-04-11
Motor typ BJ VI nr 6355
Ff vpl furir Frantz oskadad

Kollision med icke observerat fältbegränsningsljus.
Skador flygplan: Landningsstället deformerat, flygkroppen vid och omkring landningsställets fästpunkter delvis intryckt, mindre skador å undervingen, propellern splittrad.
Beräknad reparationskostnad kr 2.900:-

Till CVM 1939-04-13. Reparation efter haveri.
F 3 förråd 1939-10-19
I tjänst F 3 1940-01-19

Haveri 1940-01-20 vid Fårösund. Märkning 5-2 (?)
Total gångtid: 1677 tim.
Motor typ BJ VI nr 6355
Total gångtid: 1717 tim.
Ff kadett Arne A. Persson, mekaniker vpl. korpral Gustavsson oskadade

Genomsjunkning vid landning.
När flygplanet tog mark gick skidorna sönder och flygplanet ställde sig på nosen.

Skador flygplan:
Motorfundament och landningsställ kassabla.
En del spryglar å undervingen skadade.
2 st kompl skidor kassabla.
Skador motor:
De två nedre cylindrarna troligen kassabla.
Avgassamlaren deformerad.
Beräknad reparationskostnad fpl kr 2.000:-, motor kr 4.000:-, totalt kr 6.000:-

Förhör hållet med anledning av haveri
Kadett Persson uppgav:
Han hade under 1 t 20 min med flygplan 61 (352) haft målbogsering för K A 3 på 2000 m höjd. Vid uppdragets slut planérade P. till 400 m med motorn pådragen till omkring 1000 v/min. varefter wiren släpptes på bombfältet och P. gick in för landning på flygfältet. På 100 m drog P. av motorn för att landa. Efter passerandet av flygfältsgränsen på omkring 10-15 m kände P. att planet sjönk igenom, varför han drog på motorn. Denna tog ej av okänd anledning och planet tog mark för hårt, studsade en gång och svängde omedelbart omkring 20 grad. åt höger. Detta berodde troligen på, att höger skidpar bromsats upp i en snödriva. Efter omkring 15 m stanna-de planet och ställde sig på frampartiet med motorn i snön. Vid besiktning befanns vänster skidpar vara splittrat och svängt bakåt och hela landningsstället hade deformerats. Om detta skett vid stöten mot marken eller under svängen kunde inte avgöras.

Korp. Gustavsson uppgav.:
Han hade medföljt som mekaniker. Som han satt baklänges och var sysselsatt med att plocka in målamortisörer, så hade han ej uppmärksamheten riktad framåt. Enligt hans uppfattning tillgått som ovan beskrivits.

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet är orsakat av en felbedömning. Föraren har dock försökt rätta till saken genom pådragning av motorn, vilken dock ej tagit. Man kan därför ej lägga skulden på föraren, varför de uppkomna skadorna ersättes av Kronan.

F 3 förråd 1940-02-21
I tjänst 1940-06-13
Verkstad 1940-06-14 för just
Ommärkning enligt fo nr 50/40 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
I tjänst 1940-06-25
Märkning 3-52
Förråd 1940-10-26
I tjänst 1940-11-21
Förråd 1940-11-23
I tjänst 1940-12-09
Förråd 1941-01-29
Överlämnat till F 10 1941-02-17 som lån
Återlämnat till F 3 1941-04-29
Förråd 1941-04-29
Verkstad 1941-05-20 för liten översyn
Förråd 1941-07-04
I tjänst 1941-07-15
Förråd 1941-09-15
Verkstad 1941-10-09
I tjänst 1941-11-04


Nödlandning 1943-03-04 c:a 4 km nordväst Sundö. Märkning 3-52, tillhörde 3/F 3
Total gångtid: 2094.10 tim
Motor: BJ VI nr 6319
Total gångtid: 204.15 tim
Besättningen ff fänrik Bengt Franzén, fs löjtnant Rolg Ligner oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp på grund av skärning.
Orsak till haveri: Fpl landade i skog.
Skador flygplan: Kassabelt.
Skador motor: Motorn skurit, Sannolikt kass. Propellern kass.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl typ S 6 nr 352 i samband med nödlandning efter motorstopp havererat.
Ff, fänrik Franzén, rapport bifogas.

Fänrik B.O.A. Franzén
Med anmälan.

Till Chefen för 3. div.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 4/3 1943 vid flygning Hällnäs – Östersund med flygplan nr 352 havererade i samband med nödlandning c:a 4 km nordväst Sundö (24 km sydväst Hällnäs). Nödlandningen skedde på grund av motorstopp.

Malmslätt den 10/3 1943.
Bengt Franzén
Fänrik

Fänrik Franzén anförde i huvudsak följande:
På grund av dåligt väder landade fpl 352 och 356 den 3/3 på krigsflygfält. Motorn på fpl 352 hade hela tiden gått utan anmärkning. Flygtid c:a 4 timmar. Efter landningen tappades oljan ur fpl i en hink, som tömdes i ett tomt oljefat. Oljan förvarades under natten i ett verkstadstält. Bensin rekvirerades från flygfältsvakten, fanjunkare Stenlund. Någon olja kunde däremot icke erhållas. Återstående oljemängd c:a 80 l d v s 40 l till varje fpl. Fpl uppställdes för natten invid östra startbanan förankrade och med kapell över motor och sittrum. Temp under natten c:a -5°. Den 4/3 började stntjänsten kl 0700. Jämte flygande personal deltog personal ur F 4 snöröjningsavd på fältet under befäl av en furir. F 4 personal utom furirer hade ej tidigare tjänstgjort på S 6. Flygande personalen hade därför fått order att övervaka F 4-personalens arbete. Oljan uppvärmdes genom att oljefatet ställdes på ett stycke plåt över en svag koleld. Temp ute var c:a -5°. Sedan oljan blivit väl uppvärmd, tappades den i fpl, varvid tillsågs att oljefördelningen blev så lika som möjligt. Oljesil av vanlig typ till S 6 användes. Samtidigt fulltankades fpl, varvid sämskskinnstratt användes. Någon uppvärmning av motorerna skedde ej, emedan inga uppvärmningsaggregat fanns tillgängliga. Innan motorerna startades, rundtogos propellrarna i c:a 5 min för att oljan skulle tillföras motorerna. Startningen skedde ung kl 0800. Fpl 352 starta-des av korpral 156 Rodell och c:a 2 min därefter bytte Rodell med en vpl från F 4 personal (Nordell). Nordell fick av Rodell order att till en början köra på lägsta varv (c:a 600 v/min) tills utloppsoljan fått temp 40° och inloppsoljan minst 15 - 20° och därefter med något högre varv. Efter c:a 15 min bytte Nordell med furir 315 Rosell. Under Nordells körning var oljetrycket hela tiden normalt. När Rosell började köra gick oljetrycket ned till strax över 0, men något fel på motorn kunde ej förmärkas. Rosell körde upp motorn, varvid fortfarande ej något fel med undantag trycket kunde ej förmärkas. Därefter tillkallade han mig och jag bytte med honom. Oljetrycket stod då strax över 0 och trots av- och pådragning av gasen reagerade ej mätaren, varför jag ef-tersom motorn gick bra, antog att mätaren var ur funktion. För säkerhets skull kuperades och undersöktes motorn av korpral Rodell. Något fel kunde ej upptäckas och oljenivån i tanken hade ej sjunkit. Efter c:a 5 min startades motorn igen med korpral Rodell i ffsitsen. Då gick oljetrycket upp normalt, varför jag beslöt att starta. Starten skedde kl 0915. Efter 10 min flygning gick trycket ned till 0 och någon oljelukt kändes i fpl. Strax därefter sjönk motorvarvet c:a 100 v/min. Jag övervägde att vända tillbaka till fältet, då i detsamma motorn ”dog” fullständigt och rök strömmade ut från densamma. Trots upprepade på- och avdrag av gasen reagerade ej motorn varför jag ansatte nödlandning mot en myr men på grund av den starka vinden tog fpl mark tidigare i skogen och havererade. Motorn kuperades dessförinnan. ”Landning” 0930.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Franzén
Fänrik

Furir 315 Rosell anförde i huvudsak följande:
Fpl 52 varmkördes först av en vpl 57-62-40 Nordell. Rosell övertog därefter varmkörningen samt körde upp motorn. Vid kontroll av instrumenten befanns att oljetrycket var 0,5 kg/cm², kylda oljan hade temp 40° och varm olja 60°. Rosell drog sakta på mera gas för kontroll, om oljetrycket skulle gå upp. Så skedde ej, varför Rosell drog av gasen och anropade mek, vilken meddelade, att oljetrycket hade varit normalt under varmkörningen. Motorn kördes därefter upp, då Rosell ansåg, att anledningen till att manometern ej gav rätta värden var, att den var ur funktion. Under uppkörningen steg trycket åter till 0,5 kg/cm² d v s samma oljetryck som förut. Rosell meddelade fänrik Franzén att högsta varv under uppkörning var 1600 v/min. Vid provning av magneterna sjönk ej varvet. Rosell märkte ej något fel i motorns gång.

Uppläst och vidkänt:
Rosell
Furir 315

Vpl 57-62-40 Nordell anförde i huvudsak följande:
Han meddelade, att han genomgått allmän militärutbildning vid rekrytskola 1941 som stnmanskap med dubbelutbildning till bilförare.
Oljan ur fpl 52 och 56 tappades i en ren hink och hälldes därefter i ett tomt oljefat, som förut innehållit olja SAE 20. Oljefatet förvarades under natten i ett uppvärmt verkstadsfält.
På morgonen den 4/3 värmdes oljan över en koleld. Därefter fylldes fpl 52 med c:a 40 l olja. Härvid användes oljetratt med silduk. Propellern drogs rund ung 5 min. Korpral Rodell satte sig i ff-sitsen och löjtnant Ligner och vpl Nordell ställde propellern i läge. Efter 2 startförsök startade planet. Efter 5 à 10 min övertog Nordell uppkörningen. Nordell instruerades av korpral Rodell om instrumenten och de värden dessa skulle visa. N. avläste inloppsoljan till 25° och utloppsoljan till 30°. Oljetrycket var 2,5 kg/cm². Varvet till 600 per/min. Toleranserna äro 2,4 – 3,0 kg/cm².
Nordell erhöll order av Rodell, att köra på 700 varv/min tills varma oljan nått 40°. Därefter skulle varvtalet ökas till 900 varv/min. Oljetrycket steg till 3 kg/cm² vid ökningen av varvet.
Nordells varmkörning varade i ung 15 – 20 min, varefter han avlöstes av furir Rosell, Under varmkörning märktes ingenting onormalt i motorns gång.

Uppläst och vidkänt:
Nordell
Vpl 57-62-40

Korpral 156 Rodell anförde i huvudsak följande:
Att han var 1. mek på fpl 353. Fpl hade den 3/3 flugits ung 4 tim och då varit utan anmärkning. Den 3/3 efter landning fält 18 tappades oljan. Denna hälldes i ett tomfat, i vilket förut förvarats olja.
Den 4/3 började stntjänsten kl 0700. Där vid värmdes oljan i ovannämnt tomfat, som ställdes på en plåt över en eld. När oljan blivit lättflytande, påfylldes den i oljetanken. Härvid användes en tratt med silduk. Rodell startade därefter fpl. Varvet hölls på tomgång under två min. Därefter överlämnades fpl till en vpl mek Nordell ur
F 4, medan Rodell klädde sig flygklädd. Rodell meddelade härvid, att Nordell skulle köra på tom-gång, tills tilloppsoljan erhållit en temp av 15 - 20° och avloppsoljan en temp av minst 40°. Han beordrade också Nordell att, då oljan erhållit dessa temp, successivt öka varvet först till 700 varv/min och därefter till 900 varv/min. Oljetrycket hade härvid enl Nordells uppgift varit vid det gröna indexet (d v s 2,8 kg). När oljan var så varm, att det var tid för uppkörning, övertog furir 315 Rosell fpl. Vid bytet drogs gasen av på tomgång. Härvid har, enl Rosell, trycket gått ned till 0,5 kg. Rosell hade därefter enl uppgift kört upp fpl, men oljetrycket höll sig fortfarande på 0,5 kg. Därefter kuperades motorn. Vid denna tidpunkt kom Rodell till fpl. Då Rodell fick meddelande om uppkörningens resultat, monterade han bort vänster sidoplåt och kontrollerade oljetank, oljeledningar samt oljemängd. Inga fel kunde iakttagas, varför han förmodade att det var fel på manometern. Han kontrollerade därför ledningen till manometern bakom instrumentbrädan men kunde icke uppta något fel, varför fpl ånyo startades och kördes på olika varvtal. Härvid höll sig oljetrycket vid 2,9 kg. Fpl avlämnades därefter till fänrik Franzén.
Rodell medföljde vid starten fpl 356 som mek och såg fpl 352 nödlandning.

Uppläst och vidkänt:
Rodell
Korpral 156

Furir Johansson, F 4 anförde, att han på fänrik Franzéns förfrågan meddelat, att de vpl ej voro kompetenta såsom mek.
Tankning skedde med bensinpump m/39 och bensintratt med sämskskinn.
Tratt och sämskskinn hade före användandet sköljts med bensin.

Uppläst och vidkänt:
Johansson
Furir.

Löjtnant Ligner anförde i huvudsak följande:
Efter flygningen 3/3 tappades oljan i en hink som sedan tömdes i ett oljefat. Vid av mig gjord förfrågan uppgav vpl Nordell (F 4) som hade hand om tappningen att fatet var rent.
Före flygningen 4/3 fylldes först fpl 56 och därefter nr 52 med varm olja.
Själva haveriet tillgick så, att efter 15 min flygning ff, fänrik Franzén, meddelade att motorn stannat, varefter fpl lades i sväng åt vänster för att landa på en myr. På grund av den starka vinden c:a 10 – 15 m/sek nåddes icke ovannämnda myr utan fpl tog mark c:a 200 m på minussidan i ungskog.
Vid landningen slog övervingen i en gran på vänster sida varför fpl efter 20 m tog mark i 90° vinkel i förhållande till flygriktningen.

Uppläst och vidkänt:
Rolf Ligner
Löjtnant

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Motorn har av alla tecken att döma skurit i luften.
Anledning härtill har jag icke med säkerhet kunnat fastställa.
Förmodligen har grus eller grovt smuts funnits i oljan. Detta kan möjligen ha förorsakat stopp vid oljefiltret, vilket stopp momentant upphört under uppkörning på marken men sedan återkommit i luften. Huru detta smuts (grus) inkommit i oljan är ovisst. Filtret rengjordes den 1/3.
Tankning av oljan har skett på föreskrivet sätt. Någon försummelse vid stntjänsten synes ej föreligga; möjligen skulle oljefiltret ha undersökts före start. Ff förmodan att manometern icke funktionerade kan vara riktig.
Orsaken till att nödlandningen misslyckades beror på felbedömning. Även om ff lyckats landa på myren hade emellertid haveri med största sannolikhet blivit följden.
Föreslår att målet hänskjutes för undersökning vid krigsrätt.
Skiss över haveriplatsen bifogas.

Bild

Upl den 22/3 1943
Bertil Carlberg
Förhörsledare
T. Svennemark
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Utredning vid krigsrätt och i förekommande fall åtal.

Malmslätt den 7/4 1943
H. Beckhammar
Chef
/J.L.W. Aschan

Kasserat 1943-04-20
Senast redigerad av Leif Fredin 12 jun 2016, 17:50, redigerad totalt 1 gång.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: Fokker nr 352, J 3 352, S 6A nr 3352, 5352, 352

Inläggav Bengt Ekbladh » 27 dec 2013, 14:14

Wao...det var mastigt.
En fråga:
>>Till RO-skolan 1933-07-01 som lån. >>
Vad står det för?
Bengt
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6586
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Fokker nr 352, J 3 352, S 6A nr 3352, 5352, 352

Inläggav Leif Fredin » 28 dec 2013, 11:46

En fråga:
>>Till RO-skolan 1933-07-01 som lån. >>
Vad står det för?
Bengt[/quote]

Är inte helt säker, men möjligen "Reservofficersskolan".

Leif Fredin
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58


Återgå till J 3, Fokker C.V-D

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron