Sida 1 av 1

32209 A 32A

InläggPostat: 31 jan 2014, 09:58
av Leif Fredin
32209
A 32A
Typ SAAB 32A Lansen
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer: 32.209

Levererat till F 14 1957-11-27 (uppbörd)
Till CVA 1957-11-27 för modifiering av telemontage, bl a installation av navigeringsradar PN-50/A, radarhöjdmätare PH-11/A.

Godkänt 1957-12-05

Klar 1957-12-11
Till F 14 1957-12-16
Märkning 14- R ( (1959-03-12)
Överlämnat till F 15 1960-04-09
Märkning 15-röd R
Märkning 15-62. Ommärkning enligt fo A nr 11 daterad 1964-05-11 gällande från och med 1964-06-01
Överlämnat till FC 1970-01-02
Märkning FC-29
Kasserat ? Drifttid total 1560,3 tim.

Till USA 1986-06

Registrering N5468X

Re: 32209 A 32A

InläggPostat: 22 feb 2015, 15:41
av Johnny Comstedt
Kasserad (ur tjänst) 1984-09
1985-09-20 Export till USA.
(Flygningen avbröts i England och fortsatte till USA i juni 1986.)

Re: 32209 A 32A

InläggPostat: 29 sep 2016, 16:36
av Bengt Ekbladh

Re: 32209 A 32A

InläggPostat: 11 feb 2018, 21:08
av Bengt Ekbladh
32209 A 32A....N5468X
Om överflygningen västerut:
Det var aldrig meningen att detta flygplan skulle ferryflygas, då enligt avtalet endast kroppen skulle levereras som reservdelsförråd till motparten.
Emellertid inträffade den märkliga händelsen att Flygtekniska Försöksanstalten, som en längre tid utfört flygutprovning med detta flygplan, avsåg sända vingen till San Francisco för vindtunnelprovning. Tanken dök då upp att flyga hela flygplanet till USA och där demontera vingen för avsedda prov. Dessutom kunde viss provning härigenom utföras i samband med ferryflygningen under förutsättning att en observatör medföljde i baksits.
Verkstadsförman Hellberg på FMV anmälde sig att medfölja på denna flygning och 1985-09-20 var man klar för start mot England. Tyvärr visade det sig att flygningen hade initierats för sent på säsongen. Av detta skäl fick flygningen avbrytas i England där övervintring sker för fortsatt färd våren 1986.
Bildtext säger::Flygplanet är metallblankt med övre delen av stjärtpartiet standardgrönt. Röd nosring och svart/vit "lans" i nosen! Foto: FC.

http://www.svfplhist.com/index.htm?s=31/31byte.htm