Sk 10 nr 5543, 543

Antal i Flygvapnet: 25 st
I tjänst 1932-1945

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 10 nr 5543, 543

Inläggav Leif Fredin » 26 jun 2014, 17:34

Sk 10
Typ: Raab-Katzenstein R.K.26 Tigerschwalbe
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer: 27

Godkänt 1934-01-03
Till CVM 1934-03-18 med motor typ Ca nr 14142
Numrerat 5543
(Godkänt 1935-12-03)
Överlämnat till F 5 1935-12-16

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-47
Registreringsnummer 543 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1935-12-19.
Till CVM 1936-08-14. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14135 inmonterad
F 5 formation 1936-09-04
Till CVM 1937-05-23. Liten fplöversyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14133 inmonterad
F 5 formation 1937-07-
Verkstad 1938-02-01. Ommärkning. Undervinge varit nedmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1938-02-03.

Bild

Verkstad 1939-06-15. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14146 inmonterad
Formation 1939-06-22

Nödlandning 1939-07-27 på grund av för hög oljetemperatur, lågt oljetryck och lågt varvta. Oljan kontrollerad utan anmärkning. Ny olja påfylld. Fpl provfluget utan anmärkning.

Haveri 1940-02-25. Fpl slagit runt.
Motor typ Ca nr 14146
Ff kadett Rosenius oskadad
Orsak till haveri: Landning under försvårande omständigheter.
Skador flygplan: Kassabelt: propeller, fena och sidoroder. Reparabelt: kropp, bränsletankar, övervingens fanér och motorplåtar.
Skador motor: Diverse skador.
Beräknad reparationskostnad 1.850:- kr

Verkstad 1940-02-26. Liten översyn. (haveri).
Formation 1940-03-14.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 5-9
Överlämnat till F 1 1942-09-21 med motor typ Ca nr 14141

Haveri 1943-01-27 vid F 1 Hässlö. Märkning 1-104
Total gångtid: 695 tim
Motor: Ca nr 14149
Total gångtid: 530 tim
Ff furir 5/F 9 Leif Carlsson oskadad
Orsak till haveri: Fpl gick runt vid landning på grund av felbedömning och med ”klabbföre” såsom bidragande orsak.
Skador flygplan: Motorfundamentets övre del hoptryckt. Övervingens framkant skadad. Sättningar i stagbacksrören. Ett tvärrör i kroppens översida mellan spant 1 och 2 försträckt. Kroppens bakre del kraftigt deformerad mellan akterstäv och sista spantet. Höjdroder och fena kassabla. Sporrens ena stötdämpare krokig. Skidornas bakre stoppwires avslitna.
Skador motor: Propellern kassabel. Cyl 1 deformerad på toppen.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 1.000:- kr
Motor 800:- kr
Summa 1.900:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Furir 5/F 9 Carlssons anmälan till Chefen för Underofficersskolan, ink skr nr 20/1943, bil 1.

Bil 1
Furir 5/F 9 Carlsson
Med anmälan ang
haveri.

Till Chefen för Underofficersskolan.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag denna dag i samband med landning havererat fpl Sk 10 nr 104.

Västerås den 27/1 1943.
Bertil Carlsson
F 5/F 9.

Furir 5/F 9 Carlsson anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad som förare fpl C, nr 104, under gruppflygning,
att han ansatt landningen med något för hög fart, enär han vid utkörning uppmärksammat, att det var klabbföre,
att han omedelbart efter landningen märkte en kraftig uppbromsning, varför han drog åt sig höjdroderspaken,
att fpl lättade något och tog omedelbart därefter åter mark i sättningsläge,
att fpl då bromsades upp så kraftigt att det gick runt,
att startbanan var väl utmärkt,
att han ansatt landningen i början av startbanan och på grund av felbedömning tagit mark innan densamma,
att han icke hade något att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Leif Carlsson
Furir 5/F 9

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Felaktig bedömning vid landning samt synes även det vid tillfället ifråga rådande föret ha varit en bidragande orsak.

Västerås den 11/2 1943
N.M. von Arbin
Förhörsledare
B. Sundberg
Protokollförare

Beslut:
Haveriet har förorsakats av felbedömning vid landning med ”klabbföre” såsom bidragande orsak.
Kronan vidkännes kostnaden.

Västerås den 4/3 1943.
C. Bergström
Tf depåchef
/Bo d’Ailly

Kassationsförslag 1943-03-03 med motor typ Ca nr 14149. Gångtid 695 tim. Haveri 1943-01-27.
Fpl skall återställas, motor tillsvidare förvaras som materielreserv

Nödlandning 1943-10-25 vid Sevalla kyrka, Västmanlands län.
Motor typ Ca nr 14124
Ff furir Jones oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstörning på grund av oljebrist.
Skador flygplan: Plåtbeklädsel å kroppens översida deformerad. Undervinge skadad m.m.
Skador motor: Propeller kass.
Beräknad reparationskostnad 3.800:- kr

Kasserat 1943-12-10. Gångtid total 720 tim. Antal flygningar 2121 st.
Anmärkningar: ”Fpl har havererat den 25/10 1943.
Med hänsyn till fpl ålder (tillverkningsår 1934) synes detsamma icke böra repareras.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till Sk 10, Raab-Katzenstein RK-26

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst