Sk 10 nr 5534, 534

Antal i Flygvapnet: 25 st
I tjänst 1932-1945

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 10 nr 5534, 534

Inläggav Leif Fredin » 25 jun 2014, 08:21

Sk 10
Typ: Raab-Katzenstein R.K.26 Tigerschwalbe
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer: 18

Godkänt 1933-11-29
F 5 formation 1933-11-30. Motor typ Ca nr 14131.
Numrerat 5534

Nödlandning 1933-12-11
Motor: Ca nr 14131
Ff löjtnant Thunberg oskadad
Orsak till nödlandning: Stängd oljekran.

Verkstad 1933-12-12. Fpl skadat vid landning. Skador: vänster sida av flygkropp samt landningsställ. Reparation av vänster sida. Nytt landningsställ med amortissörer (utan hjul).
Formation 1934-01-09.
Förråd 1934-02-01 jml FS skrivelse av 26/1.
Verkstad 1934-11-09. Uppmontering.
Formation 1935-03-12.
Verkstad 1935-06-16. Modifiering.
Formation 1935-06-20.

Nödlandning 1935-08-21
Motor: Ca nr 14131
Ff löjtnant Jacobsson oskadad
Orsak till nödlandning: Motorn skurit
Skador motor: Stark hopskärning i ett flertal cylindrar. Kassabel.

Verkstad 1935-08-22. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14128 inmonterad.
Formation 1935-11-11.

Haveri 1936-01-20
Motor: Ca nr 14128
Ff fänrik Gustafsson.
Orsak till haveri: Felbedömning av gruppchefen.
Skador flygplan: Flygkropp, motorfundament och landningsställ svårt skadade. Mindre skador å över- och undervingarnas frambalkar. Propellern splittrad.
Skador motor: Grenrör, propellernav och bakre vevhuslock kassabla.
Beräknad reparationskostnad 5.600:- kr

Verkstad 1936-01-20. Reparation efter haveri.
Flygkroppen avsänd till ASJA 1936-02-14.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-40
Registreringsnummer 534 enligt skrivelse FS, TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-06-11 med motor typ CA nr 14134
Verkstad 1937-01-18. Liten översyn och motorbyte. Motor typ Ca nr 14127 inmonterad
Formation 1937-02-16

Haveri 1937-03-24.

Verkstad 1937-03-25. Reparation efter haveri. Utbyte av undervinge (har tillhört fpl 539). Höger sida reparerad. Formation 1937-05-03.

Haveri 1937-05-07 vid F 5, Ljungbyhed
Total flygtid: 319 tim.
Motor: Ca nr 14127
Total gångtid: 314 tim.
Ff kadett Bengt Bellander.oskadad
Orsak till haveri: För nära landningsmärket ansatt landning samt för sent observerande av personal framför fpl.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Två cylindrar kassabla.
Beräknad reparationskostnad fpl 15.000:- kr, motor 2.000:- kr. Summa 17000:- kr

Bild

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri i samband med landning i divförband den 7/5 kl 11,25. Förare: kadett Bellander.

Kadett B. Bellander
med anmälan angående
haveri.

Till Chefen för Kadettskolan.

Härmed för jag vördsamt anmäla, att jag vid landning i divisionsförband 7/5 kl 11,15 havererat med fpl typ Sk 10, nr 534.

Ljungbyhed 7/5 1937.
Bengt Bellander
Kadett

Löjtnant Falk anförde i huvudsak följande:
att han varit övningsledare och vid haveritillfället uppehållit sig vid landningsmärket;
att högervarv var anbefallt;
att landningen ansattes något snett i vinden och med dragning mot neutrala zonen;
att det högra fpl i div – fpl nr 5, förare kadett Bellander – därvid fick flygriktning rakt mot den vid landningsmärket samlade markpersonalen;
att föraren för att undvika kollision med personalen gjorde en början till sväng på mycket låg höjd, varvid fpl ”föll igenom” och haveriet inträffade.

Uppläst och vidkänt:
Gregor Falk
Löjtnant

Sergeant Ahlström anförde i huvudsak följande:
att han var divisionschef, då haveriet inträffade;
att han ej uppmärksammade, att han var snett i förhållande till märket, men att landningen ansattes nära detsamma;
att han ej kunde förmärka att förbandet drev i landningen;
att han upptäckte haveriet först efter insvängningen till neutrala zonen;
att fpl nr 5 i div var fulltankat under det div övriga fpl endast hade 70 lit i tankara.

Uppläst och vidkänt:
O. Ahlström
Sergeant

Kadett Bellander anförde i huvudsak följande:
att han vid landningen hade uppmärksamheten på fpl nr 4;
att han upptäckte pricken, vilken markerade neutrala zonen, men ej kunde se landningsmärket;
att han för att ej kollidera med de personer, som befunno sig vid landningsmärket, gjorde en vänstersväng, varvid fpl vek sig;
att svårigheter funnos att hålla fpl på plats på grund av den låga farten, varför fpl riktning mot den neutrala zonen ej upptäcktes i tid.

Uppläst och vidkänt:
Bengt Bellander
Kadett

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Haveriet synes hava förorsakats
indirekt av mindre väl ansatt samtidig landning i div (divch: sergeant Ahlström),
direkt av kadett Bellanders nödtvungna åtgärd att svänga på låg höjd för att undvika kollision med vid landningsmärket stående personal.
Sergeant Ahlström hade tidigare i dubbelkommando lett flygning och landning i div. Vid haveritillfället ledde han divflygning i enkelkommando för första gången under utbildningen vid officerskursen. Med hänsyn till vad vid förhöret framkommit samt divch utbildningsståndpunkt synes någon av personalern icke böra göras ansvarig för haveriet.

Ljungbyhed den 10/5 1937
Birger Schyberg
Förhörsledare
K. Lindahl
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av att divch ansatt landningen för nära landningsmärket samt att föraren på fpl ej i tid observerat de framförvarande mekanikerna. Med hänsyn till divch utbildningsståndpunkt samt att föraren på det havererade fpl främst måste hava sin uppmärksamhet riktad från landningsmärket kan vare sig dessa eller någon annan göras ansvarig för haveriet. Utredning vid krigsrätt erfordras icke.
Materielen föreslås till kassation.

Ljungbyhed den 12/5 1937
Åge Lundström
Flottiljchef

Verkstad 1937-05-08.
Kasserat 1937-06-04. Total gångtid 319 tim.

Senast redigerad 2014-12-05
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Återgå till Sk 10, Raab-Katzenstein RK-26

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst