Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Här kan Du skriva flygrelaterade frågor och inlägg som behandlar både historia eller nutid.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav paddal » 15 mar 2018, 08:43

En kamrat till mig visade en notering som hans morfar skrivit in i familjebibeln söndag den 26 mars 1916. Hans morfar bodde och arbetade på Mo & Domsjös såg ute på Norrbyskär. Den här uppgiften väckte min nyfikenhet. Varför landar ett flygplan på ön Norrbyskär?
Jag försöker här göra en beskrivning av resan med hjälp av tidningsklipp från Örnsköldsviks Posten, Västerbottens Kuriren, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med reservation för rätt datum och tidangivelser.
Två armeflygare startar från Boden lördag den 25 mars med var sin Albatross kl 05.00 i minus 25 graders kyla.
Örnsköldsviks Posten ( ÖP) skriver 1916-03-30 att piloterna seglade in över Umeå i var sin Albatross kl 06:15 för att landa på Umeälvens is nedanför Stora Hotellet. Här blir det övernattning på grund av det dåliga vädret.Björnberg startar ensam på söndagmorgon den 26 mars, men tvingas ner i Norrbyskär på grund av det dåliga vädret. Han blir kvar på Norrbyskär i tre nätter. Löjtnant Hygerth avaktar i Umeå på bättre väder.
ÖP har en notis den 28 mars och VK har en notis den 30 mars om flygarna.
Björnberg fortsätter resan onsdag den 29 mars men stoppas åter av oväder söder om Kramfors där han landar på Kyrkviken i Gudmundrå. Under resan till Kramfors hade Björnberg med spanare setts över Ö-vik kl 07:07 och i Bjästa på så låg höjd att man såg pilot och spanare.Samma dag fortsätter de kl 12:12 från Kyrkviken med kurs mot Sundsvall- Heffners där landar de kl 13:10 ( tidnings klipp från Svenska Dagbladet 31 mars). Min slutsats är att de övernattade i Sundsvall för att fortsätta mot Hudiksvall nästa dag. Enligt tidnings notis landar de i Hudiksvall kl 17:00, för övernattning.
Nästa morgon startar de kl 08:00 för vidare färd. Jag tolkar tidnings klippen att Björnberg först skulle spana efter de försvunna Finska båtarna över havet. På grund av den hårda vinden återvänder de först efter sex timmar ( tidningsklipp DN 2 april). De upptäckte inga fartyg. Det dåliga vädret förföljde flygarna hela tiden därför blev det stopp i Ljusne också. Sista etappen mot Stockholm startade kl 06:00 från Ljusne med kurs mot Gävle för att tanka. Åter tvingas man landa i Rotebro, men till slut kom de fram till Ulfsundasjön kl 10:00.
Mvh / Alf
Bilagor
DN. 26 mars 1916 Rubrik -.jpg
DN. 26 mars 1916 Rubrik -.jpg (48.12 KiB) Visad 3719 gånger
Foto Staffan Norstedt Flygplan-på-Norrbyskär1916. lågupplöst.jpg
paddal
 
Inlägg: 124
Blev medlem: 13 feb 2013, 09:56
Ort: Örnsköldsvik

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 16 mar 2018, 19:44

Bra tids-ögonblick!
Dåtidens tidningar hade sällan foton....men det kanske fanns här?
Skulle ju vara intressant veta vilka plan det var (söker alltså fpl-nr.)
Skall söka om jag har nått om detta i Gävle tidningar.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 16 mar 2018, 21:25

Är detta efterspelet?

http://runeberg.org/hvar8dag/17/0013.html
vem kollar sid 356...Flygspaning efter de saknade Finlandsångarne..
http://runeberg.org/hvar8dag/17/0378.html
sid. 356. ’ "
http://runeberg.org/hvar8dag/17/0385.html
N:o 23, den 5 mars 1916

De båda finska ängarne "Ariel" och "Lapponia" lämnade
den- 23 jan. Stockholm för att med sin last söka sig fram
genom isen till Mäntyluoto i Finland. Fjorton dagar senare
anlände hälften af besättningarne till fots öfver isen till
Mäntyluoto. Kaptenerna hade nämligen med hänsyn till den
knappa provianten ansett det rådligast att på detta sätt
minska besättningarne, hvilka därefter räknade omkring 30
man. En undsättningsexpedition utsändes, men fann ej på
angifven plats ängarne, hvilka antagligen med drifisen förts
öfver till den svenska kusten. — Etter medgifvande af
vederbörande militära myndigheter anträdde den 21 febr.

ar-méflygarne löjtnanterna H, Sundstedt och C. Q. Krokstedt
med hvar sitt Farman-hydroæroplan en färd från Dalarö
uppåt Bottenhafvet för att därstädes bedrifva spaningar
efter de saknade ängarne.

Flygexpeditionen möttes emellertid genast från början
af svåra motgångar. Löjtnant Krokstedt tvingades under
första dagens flygning till nödlandning och fick därvid sitt
æeropian rätt afsevärdt skadadt. Hvad löjtnant Sundstedt
beträffar nådde han den 21 lyckligt fram till Gäfle, men då
han följande dag skulle starta därifrån för att företaga en
spaningsflygning utåt hafvet störtade han, när ban hunnit
en höjd af 10—15 meter, till marken. Æroolanet blef, med
undantag af motorn, fullständigt ramponeradt. Däremot
und-slapp löjtnant Sundstedt utan skada liksom äfven — i det
närmaste — den honom åtföljande spanaren löjtnant
Eger-ström. — Sedan de båda havererade flygarne återkallats af
marinstaben har d:r Thulin med sitt aeroplan upptagit
spaningen efter ängarne, ehuru hittills förgäfves.


http://runeberg.org/hvar8dag/17/0442.html
Thulin på flygspaning efter Finnbåtarne

http://runeberg.org/hvar8dag/17/0464.html
Ljt Krokstedt Ankommer till Gefle och för flygspaning efter de saknade Finnbåtarne
Nya flygspaningar
efter de båda
försvunna finnbåtarne
"Ariel" och
"Lapponia" hafva under
dagarne den 16—18
mars företagits af
d:r Thulin.
Anledningen till
spaningarnes återupptagande har varit att
ett eldsken natten
till den 12 mars
varit synligt utåt
bottenhafvet nord
till äst o" öiskärs
fyr, hvilket man
förmodat vara
ljussignaler från de
saknade fartygen.
De af d:r Thulin,
med Qäfle som
utgångspunkt, energiskt bedrifna
spaningsföretagen,
under hvilka
betydande områden på
det sorgfälligaste
genomsökts, hafva
dock gifvit ett
fullständigt negativt
resultat. På grund
häraf anser man sig
tafva goda skäl för
antagandet, att det
från hafvet
observerade mystiska
ljusskenet icke
varit några signaler
utan endast
ljusreflexer på molnen
från den
omedelbart under
horisont-linien varande
månen.

http://runeberg.org/hvar8dag/17/0464.html


Det finns säkert mer att hitta.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav paddal » 20 mar 2018, 17:12

Västernorrlands Allehanda.pdf
(764.08 KiB) Nerladdad 100 gånger
Här kommer en artikel från Västernorrlands Allehanda 1916-03-31 som beskriver en del av resan. Något fotografi från mellanlandningarna har jag inte hittat ännu.
Mvh
Alf
paddal
 
Inlägg: 124
Blev medlem: 13 feb 2013, 09:56
Ort: Örnsköldsvik

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Lars Sundin » 23 mar 2018, 13:16

Om flygavdelningen i Boden, som verkar ha etablerats i januari 1916, kan läsas i en relativt nyutkommen bok från ÖFS av Hans Kampf, "Skyddstrupperna flygavdelningar i Vänersborg och Boden 1916-1918". Jag ser vid en hastig titt inget omnämnande av den aktuell flygningen.

https://libris.kb.se/bib/20860597
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2198
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:17
Ort: Handen

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Lars Sundin » 23 mar 2018, 20:10

Några tidningsklipp:

Eftersom jag åter fått snurr på min sökmöjlighet hos SvD, kikade jag litet där och har samlat några tidningsklipp. Det var svårt att förstå syftet med flygningarna från Boden men det framgår av något klipp att något eller båda planen spanade efter de två fartygen ute i isen, Om jag fattat rätt lyckades besättningarna ta sig i land genom att vandra på isen.

Ett klipp nämner Enoch Thulins insats. Jag har inte tagit med klipp om hans kamp med en nitisk polischef i Gävle som läst någonstans att all flygning med civilplan var förbjuden (rådande krig).

Hugo Sundstedt var litet speciell har jag förstått och jag kunde inte låta att ta med ett klipp.

Här är klippen samlade; https://larsan13.files.wordpress.com/20 ... ygning.jpg

Bredvidläsning om S/S Lapponia och S/S Ariel i isens grepp: https://www.sjofartstidningen.se/fot-fo ... enom-isen/
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2198
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:17
Ort: Handen

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav paddal » 05 apr 2018, 13:23

Staffan Norstedt Albatros från 1916 från tidningsklipp..png
Staffan Norstedt Albatros från 1916 från tidningsklipp..png (231.23 KiB) Visad 3167 gånger
Min kamrat med familjebibeln forskar vidare om finnbåtarna. Här ett tidningsklipp från tidningen HVAR 8 DAG
Bilagor
Staffan Norstedt tidningsklipp om flygspaning.png
Staffan Norstedt tidningsklipp om flygspaning.png (282.05 KiB) Visad 3167 gånger
Staffan Norstedt Thulin på flygspaning.png
paddal
 
Inlägg: 124
Blev medlem: 13 feb 2013, 09:56
Ort: Örnsköldsvik

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Lars Sundin » 05 apr 2018, 17:10

Här är litet om isvintern 1915-16. Kanske åtminstone skeppsjournalerna för de två fartygen kan vara av intresse. Se sid 48-51 på https://helda.helsinki.fi/bitstream/han ... sequence=1

Se även Figur 2 på Sid. 6 om Ariels drift i isen.
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2198
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:17
Ort: Handen

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 05 apr 2018, 20:19

....
""Två armeflygare startar från Boden lördag den 25 mars 1916 med var sin Albatros kl 05.00 i minus 25 graders kyla.""
(dessa var Emil Björnberg och Löjtnant Allan Hygerth)
Björnberg flög med Albatros nr. 22

Var detta för att spana efter Finska infrusna skepp ?
Svaret blir NEJ!
....
Förklaring kommer....
Inför uppsättandet av en Flygavdelning i Boden beordrades en del personal norrut
....tydl. slutet av jan till mars 1916
Däribland Emil Björnberg och Löjtnant Allan Hygerth
Chefen i Boden--Hamilton överlämnar befälet och ansvaret för spanarutbildningen till Björnberg.

1/4 1916 uppsätts skyddstrupperna i Vänersborg och Boden
Härmed blir Björnberg utsedd till chef för 1:a flygavdelningen i Vänersborg.

Naturligtvis visste han om det en liten tid före....Därav flygningen Boden--Stockholm och vidare....

Källa::Ikaros..Skyddstruppernas flygavd. i Vänersborg och Boden 1916-1918

TILLÄGG:
Jonas Emil Magnus Björnberg, född 20 juli 1885 i Linköping, död 24 juni 1964 i Lilla Malma
i Södermanlands län, var en svensk militär (överste).
Björnberg blev underlöjtnant vid Södermanlands regemente (I 10) år 1906. Han genomgick Carl Cederströms flygskola på Malmens
flygplats 1913 och tilldelades svenskt aviatördiplom nr 12.
När skyddstruppavdelningar organiserades av Flygkompaniet för neutralitetsbevakningen 1916 blev han chef
för den första flygavdelningen i Vänersborg
med tre Albatros-flygplan.
Han var lärare vid krigshögskolan (KHS) 1924-1926 och kårchef vid Tredje flygkåren (F 3) 1926-1932.

Johan Allan Hygerth, född 24 juli 1885 i By församling i Värmland, död 2 februari 1954[1].
Han var löjtnant vid Smålands artilleriregemente, och
flög tillsammans med Per Svanbeck det första planet till Finland.
Stina Linderdahl skriver: "Han super så hemskt o flyger helst när han är dragen, o skjuter
gärna om mekanikerna till exempel ej lyda." Han blev chef för det finländska flygvapnet den 10 mars, men Clas Sparre fick honom avskedad.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 05 apr 2018, 21:57

Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Tillägg igen om flygningen...
Det finns oxså mer att säga om flygningen::.
Emil Björnberg hade ju blivit chef för flygspanarskolan vid Ing 3 detachement i Boden
Lite senare blev han chef i Vänersborg....därav flygningen från Boden.

Nu kommer lite nyare/andra uppgifter:::
(( från Flygavdelningen i Vänersborg))...så står det

>>Björnberg gjorde tillsammans med sin spanare, ljt. Ernst Bäckander , en uppmärksammad flygning
från Boden till Vänersborg....(mycket omskrivet i pressen)
Starten från Boden blev försenad 4 dag pga snöstorm.
I 30 graders kyla startade man mot första etappmålet, Umeå.

Meningen var att även Allan Hygerth skulle följa med , men hans flygplan kolliderar med en stock
som låg dold i snön.......((min fråga---var? ))
Han fick därför vänta på reservdelar innan han kom iväg.
Björnberg fortsatte färden från Umeå via Hudiksvall och Ljusne till Stockholm.
.....mer får du läsa i boken....
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 06 apr 2018, 17:48

Lite funderingar om flygplan-besättningarna.

Västernorrlands Allehanda skrev ju::

Ljt Björnberg med Ljt Lindholm som spanare startar mot Ö-vik
Ljt Hyberth kvarligger nära Umeå

Sen har vi uppgiften::
Ljt. Ernst Bäckander...som spanare med Ljt Björnberg

Det skall sägas att både Ljt Lindholm och Ljt. Ernst Bäckander var upptagna
bland personalen 1916-18

Bytte man spanare under färden?
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Lars Sundin » 06 apr 2018, 21:35

Bengt Ekbladh skrev:Lite funderingar om flygplan-besättningarna.

Västernorrlands Allehanda skrev ju::

Ljt Björnberg med Ljt Lindholm som spanare startar mot Ö-vik
Ljt Hyberth kvarligger nära Umeå

Sen har vi uppgiften::
Ljt. Ernst Bäckander...som spanare med Ljt Björnberg

Det skall sägas att både Ljt Lindholm och Ljt. Ernst Bäckander var upptagna
bland personalen 1916-18

Bytte man spanare under färden?


Lindholm var spanare, ej Bäckander. Om man ska tro ett av mina utlagda SvD-klipp där det påpekas att det tidigare felaktigt påståtts att spanaren vaa Bäckander.

Jag ser att Hans Kampf i sin bok om Skyddstruppernas flygavdelningar (sid 26) felaktigt, som det alltså verkar, anger Bäckander. F ö anger Kampf inget syfte med färden, men det är väl som jag vill minnas att Bengt E antog, utbildnings- eller "personalomplaceringssyfte" eller vanlig nyfikenhet hur svår långflygning man kan göra. Sedan får man väl tro mina Sv D-klipp att när Björnberg hade vägarna förbi, passade han på att leta efter de två fartygen. Thulin gjorde det privat, dock utan famgång och med en konflikt med polisen, men fick en fin belöning av rederiet, ett schatull med kristallkaraffer och champagnebägare i silver , försedda med hans monogram. (Från hovjuvelerare Hallberg i Gävle.) Krokstedt och Sundstedt med flottans plan var de som var först ute och letade "enligt order uppifrån", men förgäves. Se FM nr 8/1984, artikel av Sven Lundqvist, SFF-X, om "Gävle - centrum för flygspaningar 1916".

Kanske rederiet var "givmilt" även mot deltagande militära flygare, vem vet.
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2198
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:17
Ort: Handen

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 06 apr 2018, 23:32

Lindholm var spanare, ej Bäckander. säger SvD-klipp..här kan man ju undra varifrån det felaktiga kommer ifrån?

Syftet med färden....?
Boden---Tenggrenstorp söder Vänersborg..
Det torde inte råda något tvivel om varför Jonas Emil Magnus Björnberg
flög från Boden....skulle ju tillträda chefskapet söderut
(( hette :1:a hemliga flygavdelningen i början))
Att det i dåtid sammanföll med sökandet av Finska infrusna skepp skapade säkert
"visst" intresse i pressen ...((sade en avianitör i dåtid något...skriver jag det ? ))...!
Har inte sett var Ljt Björnberg utförde sina spaningar...
Tror faktiskt han ville söderut snarast....
....
Beträffande""FM nr 8/1984, artikel av Sven Lundqvist, SFF-X, om "Gävle - centrum för flygspaningar 1916".
Finns inget om Boden-Stockholm på 8 dagar 1916 vad jag ser.

"personalomplaceringssyfte" tycker jag vara vad det var.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Bengt Ekbladh » 07 apr 2018, 23:35

Vill man kolla vidare på personer som deltog 1916 vid Skyddstrupperna
i Boden och Vänersborg så kika in på ""Vingad vakt i väst..1916-18""
Intressant...ser tyvärr inte något exakt om "Boden-Stockholm på 8 dagar 1916"
Men ger en tidsskildring!.....
Utsprungs frågan var:::
""Två armeflygare startar från Boden lördag den 25 mars med var sin Albatross kl 05.00 i minus 25 graders kyla.""" osv.
....
Enligt mig..."personal förflyttning pga. chefstillträde."..Gjorde man då någon efterforskning av infrusna Finska fartyg...frågas?
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6059
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: Boden-Stockholm på 8 dagar 1916

Inläggav Lars Sundin » 08 apr 2018, 00:26

Bengt Ekbladh skrev:ån Boden lördag den 25 mars med var sin Albatross kl 05.00 i minus 25 graders kyla.""" osv.
....
...
Enligt mig..."personal förflyttning pga. chefstillträde."..Gjorde man då någon efterforskning av infrusna Finska fartyg...frågas?


Jo, enligt klipp ur SvD så nämns att Björnberg gjorde sådan efterforskining. Syns i ett klipp ur SvD som jag tidigare visat ( https://larsan13.files.wordpress.com/20 ... ygning.jpg , klippet 3 april) . Vidare har jag i förra inlägget påpekat detta. (Ursäkta röran men jag har inte orkat ordna klippen snyggt och "pedagogiskt".)

Även "Paddal" nämner i sitt första inlägg att enligt de tidningsklipp han studerat (DN), hade Björnberg spanat efter fartygen.

Visst kan det ha varit ett missförstånd av journalisten. Men spaningarna efter de infrusna fartygen var säkert omtalade dessa dagar och därför hänvisade jag till Flyghisoriskt Månadsblad 8/1984 där dessa flygningar beskrivs (men där mycket riktigt Björnbergs ev. spaningar inte nämns).

Jag har också tipsat om läsning om fartygens öden och äventyr för det verkar som det där uppe i Örnsköldsvikstrakten finns intresse för detta. Det då ryska Finlands handel med omvärlden över Bottenhavet vintertid (från Stockholm eller Gävle) var under VK1 strategiskt viktig.

Här kan man se fartygens lägen i isen i Bottenhavet: https://larsan13.files.wordpress.com/20 ... tioner.jpg Bilden är skärmdumpad från Gunnar Granqvists studie i (finska) Havforskningsinstitutets skrift nr 40 (Helsingfors 1926): https://helda.helsinki.fi/bitstream/han ... sequence=1

Mitt emellan Hälsingland och Finland alltså. Jag tvivlar på att några flygare skulle våga sig så långt ut till havs.

Jag fann en notis i SvD 4 april där man får intrycket att Björnbergs mål för färden var Vänersborg (som ju också Kampf nämner i sin bok, sid 26). Se https://larsan13.files.wordpress.com/20 ... _april.jpg Björnberg med sin spanare måste nödlanda nära Lidköping på väg till Vänersborg.

Sedan tycker jag det helt enkelt är fantastiskt att det bara tog 8 år efter Wilbur Wrights uppvisningar i Frankrike av att man faktiskt kunde flyga till att lära sig bygga plan med vilka man kunde ge sig iväg under mycket svåra väderförhållanden där man fick tekniken att funka. Om den legendariske Ernst Heinkel var konstruktör är litet oklart, men i all fall, redan då var han med...

Här en ritning lånad från Jonas Björnstams "En gnutta flax": https://larsan13.files.wordpress.com/20 ... os_iii.jpg
Användarvisningsbild
Lars Sundin
 
Inlägg: 2198
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:17
Ort: Handen


Återgå till Svenskt Flyghistoriskt Forum - allmän del

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster